‘ขนส่งฯ’ โวย! เพจ Facebook ปลอม ‘กรมการขนส่งทางบก’ สร้างโพลล์ Grab ถูกกฎหมาย?

ขบ. แจงเพจ Facebook ‘กรมการขนส่งทางบก’ ปลอม!! หลังออกโพลล์ Grab ถูกกฎหมาย? เร่งสั่งปิดเพจ-ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. แจ้งว่า ตามที่มีเพจเฟสบุคปลอมที่ชื่อว่า กรมการขนส่งทางบก ได้จัดทำโพลล์ความคิดเห็นเรื่อง เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้ Grab ถูกกฏหมายหรือไม่? กรมการขนส่งทางบก ขอแจ้งว่า เพจ “กรมการขนส่งทางบก” นั้น เป็น “เพจปลอม” ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบก ได้ทำหนังสือชี้แจงให้ทาง Facebook ดำเนินการเพื่อ “ปิดเพจ” แล้ว และจะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลเจ้าของเพจที่สร้างเพจปลอมขึ้นมาต่อไป  และขอแจ้งว่า เพจที่เป็นเพจของกรมการขนส่งทางบก คือ กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/

ในส่วนเรื่องของการทำโพลล์ ความคิดเห็นเรื่อง เห็นด้วยกับการสนับสนุนให้ Grab ถูกกฏหมายหรือไม่? นั้น กรมการขนส่งทางบกขอแจ้งว่า ต้องได้รับการพิจารณาจากกรมการขนส่งทางบก ก่อนการจัดทำโพลล์ และโพลล์ข้างต้นไม่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบก การพิจารณาเรื่องนโยบายรถโดยสารสาธารณะต้องมีการประชุมจากกรมการขนส่งทางบกก่อนการดำเนินการต่อไป

รายงานข่าวจาก ขบ. ยังระบุอีกว่า สำหรับ เพจ Facebook ที่ชื่อว่า “กรมการขนส่งทางบก” ได้ตั้งเพจก่อนที่เพจจริงของกรมฯ จะตั้งขึ้น ทำให้การกำหนดชื่อจึงต้องมีคำต่อท้าย เพื่อไม่ให้ซ้ำกัน โดยมีชื่อว่า “กรมการขนส่งทางบก PR.DRT.News”