กรุงเทพประกันชีวิต จับมือโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ยกระดับบริการด้านสุขภาพแก่ผู้ถือกรมธรรม์

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ลงนามความร่วมมือ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและมอบบริการด้านสุขภาพแก่ลูกค้าผู้เอาประกัน โดยมี ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ ศ.นพ.อคิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเวิลด์เมคิคอล พร้อมสักขีพยานทั้งสองฝ่ายร่วมลงนาม เพื่อเสริมศักยภาพในการให้บริการคุ้มครองสุขภาพได้อย่างครบวงจร ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีความพร้อมในการบริการด้านการแพทย์ที่ครบครันและทันสมัย ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีชีวิตที่ยืนยาว ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เมื่อเร็วๆ นี้