เปิดแอพฯ Thai SELECT ขยายช่องทางเข้าถึงร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดตัว “ไทย ซีเล็กท์ แอปพลิเคชัน” (Thai SELECT Application) ขยายช่องทางเข้าถึงร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ง่ายขึ้น สะดวกขึ้นเพียงปลายนิ้ว เอาใจคนรักอาหารไทยในต่างประเทศ และหวังเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการอาหารไทยในร้านที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

นางจันทิรา  ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้ไทยเป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกสินค้าอาหาร และการบริการด้านอาหารอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีความปลอดภัยและสุขอนามัยสูง มีคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหารของประเทศตามยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก 2559 – 2564 ของรัฐบาล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Thai SELECT ที่ใช้งานได้อย่างสะดวกกับสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ต เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าว และหวังเพิ่มจำนวนผู้ที่ไปใช้บริการที่ร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศต่างๆ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการบริโภคอาหารไทยรสชาติไทยแท้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในต่างประเทศ ให้เข้าถึงร้านอาหารต่างๆ นั้น ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น สอดรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ValueBased Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

“สำหรับแอปพลิเคชัน Thai SELECT จะช่วยให้ผู้ที่รักอาหารไทย ต้องการรับประทานอาหารรสชาติตามาตรฐานอาหารไทย สามารถค้นหาร้านอาหาร Thai SELECT ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยสามารถค้นหาได้จากเมนูที่เลือกประเทศและเมืองที่ต้องการ แต่ละร้านมีการรีวิวหรือให้คะแนนจากผู้ใช้บริการก่อนหน้า สนุกกับการเรียนรู้ส่วนผสมของอาหารไทยเมนูโปรด หรือหากต้องการทำอาหารไทยรับประทานเองก็สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์สำหรับปรุงอาหารไทยได้ สามารถรับรู้ข่าวสารและโปรโมชั่นใหม่ๆ จาก Thai SELECT ขณะนี้เปิดให้บริการแล้วในภาษาอังกฤษ เยอรมัน และญี่ปุ่น โดยกำลังขยายรูปแบบไปสู่ภาษาอื่นๆ อีก คาดว่าจะให้บริการได้ภายในเวลาอันใกล้นี้ โดยดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และแอนดรอยด์”

ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยกระจายตัวอยู่ทั่วโลกมากกว่า 20,000 ร้าน การส่งเสริมธุรกิจบริการร้านอาหารไทยและยกระดับอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่อาหารไทยสู่ผู้บริโภคทั่วโลก จะช่วยสร้างกระแสความต้องการสินค้าอาหารไทยอย่างยั่งยืนและกระตุ้นความต้องการในกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องของไทยสู่ตลาดโลก นอกจากนี้ การพัฒนาและผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารไทย ยังเป็นนโยบายสำคัญเพื่อรักษาความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจภาคเกษตร ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกทั้งในแง่สินค้าเกษตร อาหารไทย และธุรกิจบริการด้านอาหารไทยด้วย

โดยโครงการตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT” ภายใต้ภารกิจการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ต้องการส่งเสริมธุรกิจบริการอาหารไทยในต่างประเทศนั้น ปัจจุบันมี 2 ประเภท ได้แก่ Thai SELECT Premium สำหรับร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยม ที่ให้บริการอาหารไทยรสชาติอาหารตามมาตรฐานอาหารไทย มีการตกแต่งร้านสวยงามและบริการเป็นเลิศ และ Thai SELECT สำหรับร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยม ที่ให้บริการอาหารไทยรสชาติอาหารตามมาตรฐานอาหารไทย ถือเป็นโครงการสำคัญในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคอาหารไทยทั่วโลก

โดยใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในการรับรองร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่มีรสชาติตามมาตรฐานอาหารไทยและให้บริการอย่างมีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับร้านอาหารไทยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูป ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยและผู้ผลิตอาหารไทย รวมถึงพ่อครัวและแม่ครัวไทยให้พัฒนาและรักษามาตรฐานคุณภาพของอาหารไทยในธุรกิจของตน เป็นช่องทางในการส่งเสริมสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของตกแต่งร้าน เป็นต้น

“ที่ผ่านมา กรมฯ ให้ความสำคัญทั้งกับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ทำการอบรม พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการเชื่อมโยงทางธุรกิจด้วยวิธีต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การส่งเสริมนั้นครบทุกมิติ แอปพลิเคชัน Thai SELECT จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือของการส่งเสริมการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ เพื่อให้สินค้าไทยสามารถส่งออกสู่ตลาดโลกและแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อรายได้ที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตต่อไป” นางจันทิรา กล่าวสรุป