ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ

 

เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ พลอากาศตรีเสน่ห์ บัวชื่น ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ 53 ในโอกาสเข้าดูงาน ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง โดยมี นายชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป บรรยายสรุปกิจการและโครงการพัฒนาต่างๆของท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับการดูงานครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง พร้อมทั้ง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะต่างๆ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงอีกด้วย