‘DBS’ เปิดหลักสูตรเตรียมอนุบาล ‘Mini Dragons’ ราคา 3 เทอม 4.4 แสนบาท

‘DBS’ เปิดระดับเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons” คอร์ส 3 เทอม 4.4 แสนบาท ดีเดย์ ก.ย. 62 นี้ ชูจุดเด่นด้านภาษาอังกฤษ พ่วงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เน้นอาจารย์ที่มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของภาษา 100%

นายเต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS เปิดเผยว่า โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติชั้นนำระดับภูมิภาค ขยายระดับการสอน เปิดโรงเรียนเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons” มุ่งสร้างปูพื้นฐานเด็ก ดึงศักยภาพเพื่อปูความพร้อมสู่การเรียนระดับอนุบาลอย่างมีคุณภาพ บนนโยบายการสร้างสรรค์โรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในปี 2562 DBS จะขยายการศึกษารองรับนักเรียนเตรียมอนุบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ยุคใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมให้บุตรหลานสามารถเริ่มต้นการเรียนในระดับชั้นอนุบาลได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น 

ดังนั้นโรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) จึงได้เปิดหลักสูตร DBS Mini Dragons ในอาคารศูนย์การเรียนรู้ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-EY Centre) โดยใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) ของประเทศอังกฤษ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของเด็กเล็กด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความแข็งแรงของร่างกาย และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียนได้พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ หลักสูตร DBS Mini Dragons นั้น ได้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ และจะเปิดภาคเรียนในเดือน ก.ย. 2562 โดยจะมี 2 ห้องเรียน สามารถรองรับนักเรียนได้ห้องละ 15 คน หรือรวม 30 คนในแต่ละเทอม สำหรับ DBS Mini Dragons จะรับนักเรียนในเด็กที่มีอายุระหว่าง 24-36 เดือน หลักสูตร 3 เทอม มีค่าใช้จ่าย 440,000 บาทต่อปีต่อคน

“ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในวงการการศึกษาสำหรับเด็กเล็กของกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ผนวกกับทีมครูผู้เชี่ยวชาญที่โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) เราเชื่อมั่นว่า DBS Mini Dragons มีศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยมในการจัดการเรียนการสอน ที่จะพัฒนาทักษะสำคัญของเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กในทุกๆด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาระดับต่อไป และเติบโตเป็นผู้นำที่มีคุณภาพและมีความสุข ตอบสนองความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องการให้ลูกมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบ ทั้งร่างกาย การเรียนรู้ และทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น” นายเต็มยศ กล่าว

นายเต็มยศ กล่าวต่ออีกว่า การรองรับการแข่งขันในตลาดที่ดีทีสุด คือการพัฒนาจุดเด่นที่แตกต่างของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงในระดับโลก โดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนไปตามทิศทางความถนัดของแต่ละคน เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกและน่าสนใจ ทำให้เด็กเข้าใจและมีความรู้ลึกซึ้งในระดับที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ การเปิดระดับชั้นเตรียมอนุบาลที่ DBS Mini Dragons คือ การเริ่มต้นปูพื้นฐานที่ดีต่อการพัฒนาการทางสมอง ร่างกาย และทักษะเด็กนักเรียนตั้งแต่แรกเริ่มอย่างมีคุณภาพ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เร็ว สนุกและตื่นเต้นไปกับการค้นพบอันไม่มีที่สิ้นสุด ที่สำคัญ คือ DBS ยังคงจะเน้นการสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วย

ด้านมาร์ค แม็คเวย์ ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) กล่าวว่า ถึงแม้การแข่งขันในกลุ่มโรงเรียนนานาชาติจะสูง แต่ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ปกครองในกลุ่มนี้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารได้ทั่วโลก และการพัฒนานักเรียนให้มีสัมฤทธิผลรอบด้าน ดังนั้น DBS Mini Dragons คือจุดเริ่มต้นสำคัญในการก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน ด้วยหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัยของประเทศอังกฤษ พัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น พร้อมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมที่เป็นมิตรและปลอดภัยสำหรับเด็กๆ เพื่อให้เด็กทุกคนได้สนุกและตื่นเต้นไปกับการค้นพบอันไม่มีที่สิ้นสุด