ให้การต้อนรับนักบริหารการพาณิชย์

เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายกฤตเมธ ปราบพาลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 8 พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี วัลลา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 ให้การต้อนรับ ข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์ ที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (นพส.)” รุ่นที่ 1 ที่เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้ง รับฟังการบรรยายสรุปกิจการ และโครงการพัฒนาต่างๆ ของท่าเรือแหลมฉบัง ณ หอบังคับการพัฒนาแหลมฉบัง สำหรับการดูงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ