‘การรถไฟฯ’ รอ ครม.ใหม่ ตั้ง 2 บริษัทลูก

รฟท.ลุ้นรัฐบาลใหม่ ไฟเขียวตั้ง 2 บริษัทลูก “บริหารทรัพย์สิน-สายสีแดง” หลัง “บิ๊กตู่” นั่งหัวโต๊ะ คนร.เห็นชอบหลักการแล้ว พร้อมเตรียมหารือร่วมสหภาพฯ-สรรหาพนักงาน

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า ขณะนี้ รฟท.อยู่ระหว่างรอคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ชุดใหม่ พิจารณาอนุมัติจัดตั้ง 2 บริษัทลูกของ รฟท. ประกอบด้วย บริษัทเพื่อบริหารทรัพย์สินของ รฟท. และการเพิ่มพันธกิจให้แก่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือ รฟฟท.ให้เป็นผู้เดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ภายหลังที่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบในหลักการจัดตั้งไปแล้ว

ทั้งนี้ ภายหลัง ครม.มีมติอนุมัติแล้วนั้น รฟท. จะหารือร่วมกับสหภาพฯ รฟท. และสหภาพฯ รฟฟท.ในช่วงเปลี่ยนผ่านว่าจะไปในทิศทางใด จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการร่างกฎระเบียบต่างๆ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ หรือ บอร์ด รฟท. และบอร์ดของบริษัทลูกทั้ง 2 แห่ง รวมถึงการสรรหาพนักงาน แบ่งเป็น บริษัทบริหารทรัพย์สินประมาณ 200 คน ที่จะเปิดบริการในช่วงปี 2563 และ รฟฟท. เดินรถสายสีแดง ที่ต้องการพนักงานเพิ่มอีกประมาณ 400 คน

รายงานข่าวจาก คนร. ระบุว่า สำหรับบริษัทลูกเพื่อบริหารทรัพย์สินของ รฟท. นั้น ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริหารจัดการทรัพย์สินของ รฟท. มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทลูกจะทำหน้าที่จัดการที่ดินในเชิงพาณิชย์ให้แก่ รฟท. ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ รฟท. ขณะที่บริษัทลูกรถไฟฟ้าสายสีแดง โดยการเพิ่มพันธกิจของ รฟฟท.นั้น จะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและบุคลากรของ รฟฟท. ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เนื่องจาก รฟฟท. มีประสบการณ์ในการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยให้ปรับปรุงแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการหารายได้และทำกำไร และให้กระทรวงคมนาคมแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและ รฟฟท. ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเทียบเท่าเอกชน เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดที่กำหนดโดยไม่เป็นภาระของภาครัฐในอนาคต