ขสมก.ผนึก ขบ. เร่งตรวจสภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ

          ขสมก. ร่วมกับ ขบ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ออกตรวจสภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการขนาดใหญ่ และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ
ขนาดเล็ก(มินิบัส) ทุกคัน สนองนโยบาย “อาคม” หวังสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ
         นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เปิดเผยว่า ตามที่สื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการปรับอากาศ สาย 558 ทะเบียน 14 – 2131 กทม. มีสภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง และสกปรก ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ขสมก.และความเชื่อมั่นของประชาชนผู้ใช้บริการ  ขสมก.จึงบูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ ออกตรวจสภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการขนาดใหญ่ และรถโดยสารเอกชนร่วมบริการขนาดเล็ก (มินิบัส) ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ ขสมก.ทุกคัน ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง สะอาด และมีความมั่นคงปลอดภัย
         โดยดำเนินการตรวจสภาพรถโดยสาร ณ ท่าปล่อยรถ ต้นทาง – ปลายทาง ระหว่างวันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2562 ช่วงเช้าตั้งแต่ เวลา 09.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 16.00 น.  จากการตรวจสภาพรถโดยสารเอกชนร่วมบริการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 พบว่า มีรถโดยสารไม่ผ่านการตรวจสภาพ จำนวน 32 คัน เนื่องจากเบาะที่นั่งชำรุด กระจกบังลมหน้าแตกร้าว และยางล้อรถเสื่อมสภาพ  โดย ขสมก.และ ขบ.ได้เปรียบเทียบปรับ และให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และนำรถไปตรวจสภาพที่ ขบ. ก่อนนำรถออกวิ่งให้บริการประชาชนต่อไป
        ทั้งนี้ ขสมก.และ ขบ.จะติดตามการปรับปรุงแก้ไขสภาพรถโดยสารของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รถโดยสารเอกชนร่วมบริการทุกคัน มีความมั่นคงปลอดภัย ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ และมีความน่าใช้บริการมากขึ้น สอดรับกับการที่รถโดยสารเอกชนร่วมบริการได้มีการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา