กรุงเทพประกันชีวิต ปรับวันและเวลาเปิด-ปิดทำการสำนักงานสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศ

1 กรกฎาคมนี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอทำการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเปิด-ปิดทำการสำนักงานสาขาต่างจังหวัด จากเดิมเปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 8.30 น-12.00 น. เป็นเปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 -17.00 น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทั้งนี้ ยกเว้นสำนักงานสาขายะลาและสาขาปัตตานี เปิดทำการวันจันทร์–วันศุกร์ เวลา 8.30 -15.00 น. (หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตรวจสอบพื้นที่บริการสาขาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 777 8888 หรือ https://www.bangkoklife.com/th/Contact/Branches