คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโลโก้ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) มอบเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรให้กับ นายวีระศักดิ์ ถ้ำอมร ผู้ชนะการประกวดออกแบบโลโก้ในโอกาสครบรอบ 30 ปี บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดกว่า 200 ชิ้นงาน ซึ่งผลงานที่ชนะได้สื่อความหมายโลโก้ภายใต้คอนเซ็ป “minimal futuristic” เรียบง่ายแต่ทันสมัย และใช้การสื่อสารตัวเลข 30 ปี โดยใช้ลายเส้นที่มีรูปแบบจากสัญลักษณ์ “infinity” ความเป็นนิรันดร์ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการสื่อสารถึงการเป็นผู้นำในด้านธุรกิจออกแบบ ตกแต่ง ก่อสร้างและบริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาด ที่เดินทางมาอย่างมั่นคงตลอด 30 ปี