กรมส่งเสริมการค้าฯ ชี้ช่องการลงทุนโรงแรม สถานบันเทิงในเมืองดานัง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) แนะนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนทำธุรกิจสถานบันเทิงและโรงแรมในนครดานัง หลังเทศบาลนครดานังเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาพัฒนาชายหาด 7 แห่งด้านตะวันออก รองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ถึงโอกาสการเข้าไปลงทุนในธุรกิจสถานบันเทิงและธุรกิจโรงแรมในนครดานัง ประเทศเวียดนาม โดยขณะนี้เทศบาลนครดานังได้อนุมัติแผนการพัฒนาบริการการท่องเที่ยว ระหว่างปี 20182020 และจะเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาชายหาด 7 แห่งที่ทอดยาวกว่า 9 กิโลเมตร เลียบตามแนวถนน Nguyen Tat Thanh ด้านตะวันออกของนครดานัง

ทั้งนี้ แผนการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 2018 โดยโครงการมีมูลค่า 5 หมื่นล้านด่ง หรือ 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยสาธารณูปโภคสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา ม้านั่ง และระบบแสงสว่าง ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จ จะทำให้พื้นที่ชายหาดมีชีวิตชีวา โดยรูปแบบนี้ถูกนำไปใช้และประสบความสำเร็จมาแล้วที่เกาะ Boracay ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวที่หลงรักการดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกบนชายหาด

“จากข้อมูลที่ได้รับ ทำให้ทราบว่า ชายหาดทางตอนใต้ของนครดานังทั้ง 5 แห่ง แออัดไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ แต่ชายหาดทางฝั่งตะวันออก 7 แห่ง ได้แก่ Xuan Ha , Phu Loc , Ho Tung Mau , Tran Dinh Tri , Nguyen Chanh , Nam Xuan Thieu และ Nam Oยังไม่มีนักท่องเที่ยว เทศบาลนครดานังจึงพยายามที่จะดึงดูดให้นักลงทุนเอกชนเข้ามาพัฒนาชายหาดทั้ง 7 แห่ง ซึ่งเป็นชายหาดที่มีศักยภาพในการเติบโตได้ดี แต่ยังขาดเงินลงทุน” นางจันทิรา กล่าว

นางจันทิรา กล่าวเสริมว่า พื้นที่ดังกล่าวถูกปล่อยให้รกร้างมาหลายปี โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะนิยมไปท่องเที่ยวชายหาดทางด้านใต้ของดานัง ซึ่งการหันมาให้ความสำคัญในการพัฒนาชายหาดด้านตะวันออกนี้ กรมฯ เห็นช่องทางที่จะขยายตลาดสินค้าและบริการของไทย ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่จะพิจารณาเข้าไปลงทุนในธุรกิจสถานบันเทิงและธุรกิจโรงแรม เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในอนาคต

ปัจจุบันนครดานัง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ภูเขาหินอ่อน และขายหาดทะเลที่สวยงาม มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นมีสนามบินดานังเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ ของเวียดนาม และมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ วันละ เที่ยวบิน โดยสายการบิน Air Asia และ Bangkok Airway