‘กรุงไทย’ ปลื้ม ‘Logistics Card’ กระแสดี ฟุ้งปี 62 ตั้งเป้ายอดชำระเงินเติบโต 30%

ธนาคารกรุงไทย เผยบัตร ‘Krungthai Logistics Card’ ที่ทำร่วมกับกรมศุลกากร และ 4 องค์กรพันธมิตร “การท่าเรือแห่งประเทศไทย-การบินไทย-ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ และสมาคมชิปปิ้งฯ” พร้อมเปิดตัวไปเมื่อช่วง ธค. ปี 61 กระแสการตอบรับดี ขณะที่ปี 62 ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณธุรกรรมการชำระเงินด้านโลจิสติกส์ขึ้นอีก30%
ธนาคารกรุงไทย เผยถึง บัตร Krungthai Logistics Card ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนธันวาคมปี 2561 ที่ผ่านมา พร้อมกับมีจุดให้บริการที่รับบัตร Krungthai Logistics Card กว่า 160 แห่ง ได้การตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลุ่มโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก ทำให้ในปีนี้ธนาคารกรุงไทยเองตั้งเป้าเพิ่มปริมาณธุรกรรมการชำระเงินด้านโลจิสติกส์ขึ้นอีก 30% พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัคร Krungthai Logistics Card ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2562 ธนาคารจะได้ทำการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท และค่าธรรมเนียมรายปี 130 บาทในปีแรก
นอกจากนี้ ธนาคารยังเผยอีกว่า สำหรับในปีนี้จะได้มีการพัฒนาระบบเพื่อรับชำระเงินด้านโลจิสติกส์ให้ครบวงจรมากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก และตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ มีความมุ่งมั่นในการร่วมสนับสนุนโครงการ National e-Payment ของภาครัฐ โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาบริหารจัดการ สนับสนุนธุรกิจ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ในทุกมิติ เพื่อให้บริการทางการเงินรูปใหม่ ที่เชื่อมโยงธนาคารกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตอบโจทย์ 5 Ecosystems หลักของธนาคาร คือ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มการชำระเงิน กลุ่มมหาวิทยาลัยและการศึกษา กลุ่มสุขภาพและการรักษาพยาบาล และกลุ่มระบบขนส่งมวลชน
ขณะเดียวกัน เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่ง และโลจิสติกส์ของอาเซียน โดยเฉพาะในแถบอินโดจีน รวมทั้งขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและเล็กในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้ก้าวสู่ Digital Economy ลดธุรกรรมด้านเงินสดและเช็ค (Cashless Society) ธนาคารกรุงไทยจึงได้ร่วมมือกับกรมศุลกากร การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด และสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ให้บริการ Krungthai Logistics Card ซึ่งเป็นบัตรแรก และบัตรเดียวในไทย ที่ครอบคลุมทุกการชำระเงินในทุกธุรกรรมด้านโลจิสติกส์ สามารถใช้ชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ครอบคลุมการจ่ายเงินของหน่วยงานกรมศุลกากร สินค้าเข้าและสินค้าออก คาร์โก้ของการบินไทย และ BFS
ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าภาระและค่าธรรมเนียมด้วยบัตร Krungthai Logistics Card ผ่านเครื่อง EDC ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย และท่าเรือเอกชน ซึ่งสามารถรองรับ
ผู้ประกอบการในกลุ่มโลจิสติกส์ ทั้งผู้ประกอบการไทย และกลุ่มบริษัทข้ามชาติ หรือ Multi-Channel Company (MNC) อีกทั้งยังมีความปลอดภัย เนื่องจากไม่สามารถนำไปซื้อสินค้าหรือบริการอื่นได้ และสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ประกอบการสามารถผูกบัตรได้ทั้งบัญชีกระแสรายวัน และบัญชีออมทรัพย์ ได้ไม่จำกัดจำนวนบัญชี ช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และต้นทุน นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางชำระเงินด้วย Bill Payment ผ่านแอปพลิเคชั่น กรุงไทย NEXT Internet Banking เคาน์เตอร์สาขา และตัวแทนรับชำระอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์การก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ