ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2562จำนวน 8,000 ล้านบาท มียอดจองซื้อเกินกว่า 3 เท่า

นางสาวยวี่ถี  จ้าว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวครั้งแรกของบริษัทในปีนี้ มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ (Medium-Term Note Program) โดยเป็นการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีประกันมูลค่ารวมสูงที่สุดของบริษัทการเสนอขายครั้งนี้ถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูงได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนมากเป็นประวัติการณ์ โดยมีผู้ลงทุนจากหลากหลายสถาบันให้ความสนใจแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเป็นจำนวนเกินกว่า 3 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทต้องการเสนอขาย ทำให้ทางบริษัทได้ใช้ส่วนสำรองเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนในครั้งนี้  และผลจากการระดมทุนในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อศักยภาพ ธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี

หุ้นกู้ชุดใหม่นี้ เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ชุดประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 2 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.34% จำนวน 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 3 ปี4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.47% จำนวน 5,000 ล้านบาทโดยหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “AAA(tha)” จากบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด กำหนดการจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 21 – 22พฤษภาคม พ.ศ.2562 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของบริษัท