การท่าเรือฯ มอบรางวัลวิเชียรมณีฉาย

นายสุรพล พรหมจันทร์ หัวหน้าหมวดจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า แผนกการคลัง กองการเงิน ท่าเรือแหลมฉบัง เข้ารับรางวัลวิเชียรมณีฉาย ประจำปีพุทธศักราช 2562 จาก เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยรางวัลวิเชียรมณีฉาย เป็นรางวัลที่มอบให้พนักงานที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย