กนอ.โชว์ศักยภาพศูนย์ SMEs-ITC เอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพแห่ใช้กว่า 1,000 ราย

กนอ. เผยความสำเร็จการให้บริการศูนย์ SMEs-ITC ทั่วประเทศ 13 แห่ง เอสเอ็มอี–สตาร์อัพแห่ใช้บริการกว่า 1,000 ราย ตื่นตัวขอรับคำปรึกษาทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์การต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า แผนการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการทั้งระบบ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มสตาร์ทอัพ (Start Up) วิสาหกิจชุมชน ผ่านกลไกการให้บริการของศูนย์ SMEs IndustryTransformation Center : SMEs-ITC โดย กนอ.เปิดให้บริการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 13 แห่ง ทั่วประเทศพบว่ามียอดผู้เข้าใช้บริการ สูงกว่า 1,000 ราย นับตั้งแต่เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวของผู้ประกอบการที่ต้องการยกระดับธุรกิจของตนเอง โดยเฉพาะในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนในการผลิตที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ ตลอดจนการเป็นห่วงโซ่อุปทานของภาคการผลิตให้กับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ใน
นิคมฯ ได้อย่างมีมาตรฐาน โดยพื้นที่ที่ผู้ประกอบการเข้ารับบริการสูงสุดอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนอยู่เป็นจำนวนมากทำให้เกิดความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ กลุ่มที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์ SMEs-ITC ส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร-เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรอินทรีย์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมขนส่งสินค้า อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโลหะ-พลาสติก เป็นต้น โดยในแต่ละกลุ่มได้ขอรับคำปรึกษาในด้านต่างๆ
สำหรับศูนย์ SMEs-ITC ทั้ง 13 แห่ง กนอ.เปิดให้บริการในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการลงทุนที่มีศักยภาพของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วโลก ประกอบด้วย 1.นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จ.ชลบุรี
2.นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 2 จ.ชลบุรี 3.นิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี จ.ฉะเชิงเทรา 4.นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี 5.นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน 6.นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา 7.นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง 8.นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา 9.นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
10.นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ 11.นิคมอุตสาหกรรมบางชัน จ.กรุงเทพมหานคร 12.นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ 13.นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
อย่างไรก็ตาม การให้บริการศูนย์ SMEs-ITC ในแต่ละพื้นที่ยังได้เปิดให้คำปรึกษา ด้านการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ โดยผ่านการถ่ายทอดจากบิ๊กบราเธอร์ (Big Brother) รวมถึงการบริหารจัดการทางการเงิน ด้วยการขอรับคำปรึกษาด้านแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินที่เป็นเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารออมสิน ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่สนใจนำเข้าและส่งออก ยังได้เข้ามาใช้บริการขอรับคำปรึกษาด้านการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการนำเข้าวัตถุดิบ และช่องทางการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ เป็นการขยายโอกาสทางการตลาด และการหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนั้น ศูนย์บริการดังกล่าวยังให้บริการด้านต่างๆ ทั้งการใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพื่อเป็นแหล่งเพิ่มองค์ความรู้