‘นครชัยฯ’ อัดงบ 200 ล้านซื้อรถใหม่โหม! เปิดเส้นทางเดินรถโกยรายได้โต

‘นครชัยแอร์’ ทุ่มงบลงทุน 200 ล้านบาท ซื้อรถใหม่รับผู้โดยสาร พ่วงเปิดเส้นทางเดินรถใหม่ หวังโกยรายได้โต พร้อมเอาใจเกษตรกร ชูนโยบายดันสินค้าเกษตร-OTOP ขายฟรีที่สถานีขนส่งฯ
นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2562 นครชัยแอร์ มีแผนลงทุนจัดซื้อรถบัสโดยสารใหม่ ประเภท Safety Coach ขนาด 12 เมตร จำนวน 32 ที่นั่ง จำนวน 40 คัน ใช้เงินลงทุนประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อนำมาทดแทนรถทัวร์ที่ปลดระวางที่มีอายุใช้งานไม่เกิน 15 ปี ซึ่งขณะนี้รอปลดระวางมากกว่า 40 คัน โดยรถใหม่นั้น จะนำมาวิ่งให้บริการในเส้นทางเดิม แบ่งเป็นเส้นทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุดรธานี และขอนแก่น รวมทั้งเส้นทางภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม่ ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มทยอยนำรถใหม่เข้ามาให้บริการได้ช่วง ต.ค.2562 และครบทั้งหมด มี.ค. 2563 โดยทยอยนำเข้ามาเดือนละ 4-6 คัน
ขณะเดียวกัน นครชัยแอร์ยังมีแผนที่จะเปิดเส้นทางเดินรถใหม่ โดยในวันที่ 25 พ.ค. นี้ เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางใหม่ 1 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-อ.สนม จ.สุรินทร์ ระยะทาง 485 ชม. ค่าโดยสาร 431 บาท ใช้เวลาเดินทาง 7 ชม. สำหรับ เส้นทางดังกล่าวนั้น จะใช้รถโดยสารนครชัยแอร์ 30 ปี Safety Coach ขนาด 12 เมตร จำนวน 32 ที่นั่ง ให้บริการวันละ 4 เที่ยววิ่ง แบ่งเป็น เที่ยวขาไป 2 เวลา คือ ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. ถึง สนม 16.00 น. และ เที่ยวเวลาออกจากกรุงเทพฯ 21.00 น. ถึงสนาม  04.00 น. ขณะที่เที่ยวขากลับ 2 เวลา คือ ออกจากสนาม 09.00 น. ถึงกรุงเทพฯ 16.00 น. และออกจากสนมเวลา 19.30 น. ถึงกรุงเทพฯ 02.30 น.
อย่างไรก็ตาม การเปิดเส้นทางใหม่ดังกล่าวข้างต้นนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารครอบคลุมไปยังตัวอำเภอของจังหวัด เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง ตลอดจนเส้นทางเมืองหลักเชื่อมเมืองรอง ตามนโยบายของรัฐบาลคาดหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ในการเดินรถได้ ตั้งเป้าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย 80-90 คนต่อวัน รายได้ 30,000 บาทต่อวัน นอกจากนี้ในปี 2562 มีแผนจะเปิดเส้นทางใหม่อีก 2 เส้นทางในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ระหว่างขออนุญาตกับกรมการขนส่งทางบก หรือ ขบ. คาดว่าอีก 2-3 เดือนจะเปิดให้บริการได้
นางเครือวัลย์ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากเปิดเส้นทางเดินรถใหม่แล้ว ยังมีแผนเปิดเส้นทางขนส่งสินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนให้ชาวสวนมังคุด นำมังคุดมาจำหน่ายที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ 3 สาขา ได้แก่ สาขากรุงเทพฯ, สาขาพัทยา และสาขาชลบุรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยการขายจะสลับหมุนเวียนกันไปแต่ละสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค. 2562 เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชน
โดยเฉพาะชาวสวนในการขยายโอกาส สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลไม้คุณภาพดีจากสวน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มาจำหน่ายทั้งสิ้น 132 ราย มีเงินรายได้หมุนเวียนจำนวน 12,337,693 บาท
ทั้งนี้ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจองค์กรในด้านการดำเนินธุรกิจไปพร้อมการดูแลสังคม การเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า ด้วยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้า OTOP และสินค้าทางการเกษตร