วปส. พัฒนา App ‘ประกันไอเลิฟยู’ เจาะกลุ่มคนยุคดิจิทัลเข้าใจประกัน

กลุ่ม GP7 รุ่น 8 หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) ระดมความคิดผสานความร่วมมือ พัฒนา Mobile Application ชื่อว่า “ประกันไอเลิฟยู” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านประกันภัยให้กับคนยุคดิจิทัลได้ง่าย และกว้างขึ้น พร้อมคาดหวังให้ คปภ. นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังต่อประชาชน และคนในอุตสาหกรรมประกันภัย
ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ Vice president บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตัวแทนกลุ่ม GP7 รุ่น 8 ของการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) กล่าวถึงเรื่องการพัฒนา Mobile Application เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการทำประกันภัยกับประชาชนอย่างยั่งยืน ว่า จากภาพรวมจำนวนผู้ใช้ดิจิทัลในประเทศไทยของปี 2561 ที่ผ่านมาที่มีประชากรเกือบ 70 ล้านคน แต่กลับมีผู้ที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือมากถึง 92.33 ล้านเครื่อง ซึ่งพฤติกรรมการใช้งานของประชาชนมากถึง 82% ใช้ในการท่องโลกอินเตอร์เน็ต 74% ใช้ท่องโลกโซเชียล และมีมากถึง 71% ที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการท่องโลกโซเชียลและแชท ขณะที่เวลาเฉลี่ยในการใช้จะอยู่ที่ 9 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงมาก
ทั้งนี้ จากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวที่ทางกลุ่มมีจึงได้มีการนำมาคิดรวบรวมและได้บทสรุปที่จะนำมาใช้เพื่อพัฒนา Mobile Application ในการนำไปเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดความรู้ พร้อมกับให้ คปภ. นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังกับประชาชนคนไทย
สำหรับการศึกษาเริ่มต้นจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการใช้งานโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้รับรู้ถึงไลฟ์สไตล์ และความชอบ รวมไปถึงลักษณะการเข้าไปใช้งาน Application ซึ่งสิ่งที่ได้รับรู้มานั่นคือ ความง่าย ความสะดวกต่อการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อให้ทางกลุ่มได้นำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับการใช้งานของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้มีการนำแบบสอบถามเข้าไปยังชุมชนที่อยู่ภายใต้โครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ของ คปภ. ในจังหวัดลำปาง เชียงราย กระบี่ หนองบัวลำภู
ดร.สมเกียรติ กล่าวต่อว่า Mobile Application ที่ทางกลุ่มพัฒนาขึ้นมานั้น ใช้ชื่อว่า “ประกันไอเลิฟยู” เป็น Application ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ให้เลือก อาทิ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประกันภัย ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต การตรวจสอบรายชื่อบริษัทและตัวแทน การตรวจสอบอายุกรมธรรม์ รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งจะมีแบบทดสอบให้ตัวแทนนายหน้าลองทำหรือการทำทดสอบต่างๆ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคนในอุตสาหกรรมประกันภัยได้ และประชาชน
“การพัฒนา Mobile Applicationนี้ ถือเป็นการพัฒนาส่วนประกอบต่างๆ เหมือนกับส่วนต่อของจิ๊กซอลล์ ซึ่งจะได้นำเอาแต่ละเรื่องมาผสมรวมกันอยู่ในทีเดียว เหมือนกับการเป็น One-Stop Insurance in Formation Total ซึ่งเปรียบเสมือน google insurance ที่ลูกค้าผู้เอาประกันหรือบริษัทประกัน รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยต่างๆ ได้ทุกเรื่องที่ต้องการ”