ข่าวดี! ทช. รับสมัคร ‘นักจัดการงานทั่วไป’ 1 ตำแหน่ง

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม กรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. ระบุว่า ทช. รับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท (ปฏิบัติงานที่กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ) โดยคุณสมบัติผู้สมัครนั้น ได้แก่ เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (คณะนิเทศศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน หรือคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง) 

นอกจากนี้ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบกราฟฟิกได้เป็นอย่างดี เช่น Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere Pro, Ms.Office เป็นต้น รวมถึงมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ติดต่อ-เจรจาประสานงานได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง และมีพื้นฐานในการถ่ายภาพ

สำหรับสวัสดิการของนักจัดการงานทั่วไปนั้น จะได้รับ ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกราชการต่างจังหวัด) และประกันสังคม ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติมาที่ pr.drr@hotmail.com