มอบเงินสนับสนุน “โครงการศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท” ร.พ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ประธาน คุณสนธยา วิมลจิตต์ รศ.นริส ชัยสูตร ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ในฐานะกรรมการมูลนิธิพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิสุทธธรรมวินิตส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาสังคม สนับสนุนเงินบริจาคให้ “โครงการศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท” โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวนเงิน 6,000,000 บาท โดยมี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ