ลุ้น ครม.ไฟเขียวรักษาการ ‘อธิบดีกรมรางฯ’ ภายในสัปดาห์หน้า

คาด! กฎกระทรวง “กรมรางฯ” 3 ฉบับประกาศภายในศุกร์นี้ ฟาก คค.เสนอชื่อรักษาการแทนอธิบดีฯ คนแรก สัปดาห์หน้า

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ อ.ก.พ. กระทรวงคมนาคมว่า ที่ประชุมในวันนี้ (23 เม.ย. 2562) ได้กำหนดโครงสร้างของกรมการขนส่งทางรางในเบื้องต้น 2 ตำแหน่งก่อน คือ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง 1 ตำแหน่ง และรองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง 1 ตำแหน่ง ขณะที่ ประกาศกฎกระทรวง 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. … ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สนข. กระทรวงคมนาคม พ.ศ. … นั้น ตนได้ลงนามและเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.แล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในส่วนของประกาศกฎกระทรวง 3 ฉบับดังกล่าวข้างต้นนั้น คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในวันที่ 26 เม.ย.นี้ ขณะที่อธิบดีกรมการขนส่งทางรางนั้น เชื่อว่าในการประชุม ครม. ครั้งหน้าจะมีการเสนอรายชื่อรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ข้าราชการระดับ 10) ไปก่อน โดยการแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม