‘วิริยะประกันภัย’ มุ่งเสริมศักยภาพพนักงานจัดอบรม เพิ่มทักษะพัฒนางานสินไหมรับคืน

วิริยะประกันภัย จัดโครงการ “แนวทางปฏิบัติงาน และการพัฒนางานสินไหมรับคืน” เพิ่มศักยภาพพนักงานในการปฏิบัติงาน นำร่องภาค 2 หลังกระแสตอบรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ได้การตอบรับสูงจากผู้เอาประกันภัย ตั้งเป้าจัดอบรมครบทุกศูนย์ ครบทุกภาคภายในปี 2562 นี้

นายสรายุทธ พุ่มศรี รองผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor ด้านรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “แนวทางปฏิบัติงานและการพัฒนางานสินไหมรับคืน” พร้อมนำทีมผู้ชำนาญการด้านการจัดการซากสินค้าให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ได้รับการตอบรับจากผู้เอาประกันภัยเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีสินไหมทดแทนสูงตามมามากด้วยเช่นกัน และในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งจะมีสินค้าที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของสินค้าดังกล่าวและได้จัดหาแนวทางขั้นตอนการจัดการซากสินค้าที่เสียหายไม่ให้มีความเสียหายเพิ่มเติมภายหลังจากการเก็บกู้ซากสินค้า ณ จุดเกิดเหตุเพื่อนำส่งต่อไปยังปลายทาง

สำหรับสินค้าที่ได้รับความเสียหายนั้น บริษัทฯ มีแนวทางในการจัดการซากสินค้าภายหลังจากการเก็บกู้แล้ว กรณีที่ต้องขนย้ายสินค้าไปยังศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนปลายทาง เนื่องจากเจ้าของสินค้ามีความประสงค์จะดำเนินการจัดการซากสินค้านั้นเอง บริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสินค้า ณ จุดเกิดเหตุตรวจสอบสินค้าที่ได้รับความเสียหายและนำส่งข้อมูลไปยังศูนย์ฯ ปลายทางเพื่อตรวจรับสินค้าพร้อมเจ้าของสินค้า กรณีที่ 2 เจ้าของสินค้าไม่ขอรับซากสินค้าคืน บริษัทฯ จะจัดหาผู้ซื้อซากสินค้าที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

ทั้งนี้ ในการจัดอบรมเสริมความรู้ในโครงการฯ ดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะจัดสัญจรไปทั่วประเทศให้ครบทุกศุนย์ฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยเริ่มการอบรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาค2) เป็นภาคนำร่องโดยมีนายสมชาย เกษมทวีศักดิ์ รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค พร้อมด้วยนายพิศุทธิ์ นิพัทธสัจก์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค เข้าร่วมสังเกตุการณ์ซึ่งการจัดอบรมจะดำเนินการให้ครบทุกศูนย์ฯ ภายในปี 2562 นี้