อาคเนย์ ผนึก ททท. เปิดตัวโครงการ Thailand Travel Shield

นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  พร้อมคณะผู้บริหาร จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. สนับสนุนโครงการประกันภัยการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (Thailand Travel Shield) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีสู่นานาชาติ โดยอาคเนย์ได้พัฒนาแผนประกันภัยการเดินทางให้มีความหลากหลาย คุ้มค่า และเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกระดับ ด้วยมาตรฐานการบริการในระดับสากล

โดยสามารถซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.thailandtravelshield.tourismthailand.org สำหรับความร่วมมือโครงการนี้ยังประกอบด้วย 2 บริษัทประกันภัย อาทิ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้