‘สุริยะ’ สั่งหน่วยงานคมนาคม ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเหนือ-อีสาน พร้อมเข้าช่วยเหลือ ปชช. ตลอด 24 ชม.

สุริยะสั่งหน่วยงานคมนาคม ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออีสานอย่างใกล้ชิด กำชับให้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนำทางเสี่ยง พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. ด้านปลัดคมนาคมสั่งเปิดศูนย์ Command Center ภัยพิบัติฯบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ไขสถานการณ์ในทันที

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ในขณะนี้มีฤทธิ์ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านประเทศไทยตอนบนในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีฝนตกหนัก และเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน รวมถึงพื้นที่การเกษตรและถนนหนทางถูกตัดขาดหลายจุด โดยเฉพาะ .ขอนแก่น กาฬสินธุิ์ เชียงใหม่ ฯลฯ นั้น

ทั้งนี้ ตนได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด โดยได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง(ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานถึงผลกระทบจากอุทกภัยต่อการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้ำทางราง และทางอากาศ รวมถึงการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับให้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเสี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนภายใน 24 ชั่วโมง (ชม.) รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานมายังกระทรวงคมนาคมเพื่อรับทราบสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ด้วย

*** เปิดศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม” ***

ด้านนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตนได้มอบหมาย และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทลจากอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งสั่งเปิดศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการ สั่งการ รับแจ้งเหตุ ประสานข้อมูลการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกกระทรวงฯ เพื่อบูรณาการการรายงานผลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที

ขณะเดียวกัน ยังเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการป้องกัน (ก่อนเกิดภัย) การเผชิญเหตุ (ขณะเกิดภัย) และขั้นการฟื้นฟู (หลังเกิดภัย) นำไปสู่การบรรเทา แก้ไข หรือคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมายังกระทรวงคมนาคม ก่อนนำเสนอไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัย สามารถขอรับการช่วยเหลือจากกระทรวงฯ ได้ที่สายด่วนติดต่อขอความช่วยเหลือ (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.) ได้แก่ สายด่วน 1356 กระทรวงคมนาคม, สายด่วน 1586 กรมทางหลวง, สายด่วน 1146 กรมทางหลวงชนบท, สายด่วน 1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย และสายด่วน 1199 กรมเจ้าท่า