ย้ำอีกครั้ง! ค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายเกิดแน่นอน ประเดิม ‘สีแดง & สีม่วง’ ภายใน 3 เดือน ครบทุกสาย-ทุกสีไม่เกิน 2 ปี ลั่นรองรับประชาชนทุกกลุ่ม

“สุริยะ” ลุกแจงในสภาฯ ปม “ค่ารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย” เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน ยันประชาชนทุกกลุ่มได้ใช้ ลุยประเดิม “สีแดง & สีม่วง” ภายใน 3 เดือนนับจากนี้ ส่วนเส้นทางให้สัมปทานเอกชน ขอเวลาเจรจา-ทำระบบตั๋วร่วม ลั่น! ครบทุกสาย-ทุกสีไม่เกิน 2 ปี

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อรัฐสภา วันนี้ (12 ก.ย. 2566) กรณีนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายว่า ขอยืนยันว่า นโยบายดังกล่าว เป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลจะดำเนินการให้เกิดเป็นผล และเป็นรูปธรรมได้จริงอย่างแน่นอน ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และปริมณฑลในแต่ละเส้นทาง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีระบบที่แตกต่างกันในเรื่องการให้สัมปทาน ทั้งการให้สัมปทานกับเอกชนในบางเส้นทาง รวมถึงหน่วยงานรัฐดำเนินการเอง และเส้นทางที่รัฐมอบให้ กทม. รับไปดำเนินการ

ดังนั้น การจะทำให้รถไฟฟ้าทุกเส้นทางเก็บค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายเท่ากันนั้น จำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการเจรจากับผู้เกี่ยวข้องในแต่ละเส้นทาง และต้องใช้เวลาในการดำเนินการให้ระบบการเก็บค่าโดยสารของแต่ละเส้นทางเป็นระบบเดียวกัน หรือที่เรียกว่า ระบบตั๋วร่วม ซึ่งจำเป็นต้องมีการวางระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้านเทคนิคให้เหมือนกัน

นายสุริยะ กล่าวต่อว่า สำหรับระยะเวลาการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ขอชี้แจงว่า โครงการรถไฟฟ้าในเขต กทม. และปริมณฑลนั้น แบ่งการดำเนินการออกเป็นหลายรูปแบบ กล่าวคือ เส้นทางที่รัฐให้สัมปทานแก่เอกชนไปแล้ว ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีเหลือง และสายสีชมพู

อีกทั้งการให้สัมปทานจ้างเดินรถ ได้แก่ สายสีม่วง รวมถึงเส้นทางที่ทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ซึ่งเป็นของรัฐและมอบให้ กทม. ไปดำเนินการ ได้แก่ สายสีเขียวส่วนต่อขยาย (แบริ่ง-สมุทรปราการและช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) โดยในส่วนนี้ทุกเส้นทาง การจะดำเนินการให้เสร็จได้ตามนโยบายนั้น จะไม่สามารถทำให้เกิดผลในทันที อาจต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากต้องมีการเจรจา และต้องมีการวางระบบเทคนิคในการทำตั๋วร่วม

ขณะที่เส้นทางที่หน่วยงงานรัฐสามารถดำเนินการได้เองในราคา 20 บาทตลอดสาย ประกอบด้วย 2 เส้นทาง ได้แก่ 1.สายสีแดง (ตลิ่งชัน-สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-รังสิต) และ 2.สายสีม่วง (คลองบางไผ่-เตาปูน) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ให้สัมปทานจ้างเดินรถ โดยใน 2 เส้นทางดังกล่าว รัฐบาลจะเร่งดำเนินการในทันที โดยกระทรวงคมนาคม จะสามารถบริหารจัดการได้เอง ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 3 เดือนนับจากนี้

ไม่เกิน 2 ปี พี่น้องประชาชาจะได้ใช้รถไฟฟ้าทุกเส้นทาง ทุกสี ในราคา 20 บาทตลอดสาย โดยภายใต้รัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน นโยบายรถไฟฟ้าตลอดสาย 20 บาท จะต้องเกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอน” นายสุริยะ กล่าว

ส่วนคำถามของ สส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ว่า นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย จะทำเพียงแค่กลุ่มคนจนหรือทุกกลุ่มนั้น นายสุริยะ กล่าวว่า นโยบายดังกล่าว จะดำเนินการเพื่อคนทุกกลุ่ม โดยมีเหตุผลว่า วัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าว นอกจากทำให้คนทุกกลุ่มที่มีรายได้น้อย ได้มาใช้รถไฟฟ้าในราคาถูกแล้ว ยังช่วยทำให้ประชาชนในปัจจุบันที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้ระบบขนส่งรถไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัด ลดการใช้พลังงาน รวมถึงแก้ปัญหามลพิษ PM 2.5 ด้วย

ถ้าบ้านท่านอยู่รังสิตจะไปกรุงเทพชั้นใน เช่นสยามสแควร์ ท่านสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดง จากสถานีรังสิตลงมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สามารถต่อสายสีน้ำเงินไปยังสถานีสวนจตุจักร เพื่อไปต่อสายสีเขียวไปยังสถานีสยามสแควร์ ซึ่งปัจจุบันนั้น ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 108 บาท หลังจากนโยบายนี้ประสบความสำเร็จ ประชาชนจะเสียค่าโดยสารเพียง 20 บาทตลอดสาย ซึ่งเห็นว่าส่วนต่างนี้ ต่างกันถึง 88 บาท” นายสุริยะ กล่าว