สุดว้าว! ทล. ลุยขยายถนน 4 เลน รอบ ‘เกาะสมุย’ เร่งเครื่องสร้างตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง 15.53 กม. คืบหน้า 89.35% คาดเสร็จ มี.ค.67 วิ่งฉิวรวม 50 กม.

“ทางหลวง” อัปเดตขยายถนน 4 เลน รอบเกาะสมุย เร่งเครื่องสร้างตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง ระยะทาง 15.53 กม. มูลค่า 700 ล้าน เผยคืบหน้า 89.35% คาดแล้วเสร็จรวมตลอดสายทาง 50 กม. พร้อมเปิดใช้ มี.ค.67 ยกระดับความปลอดภัย หนุนการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง และโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุยให้แล้วเสร็จตลอดสายระยะทาง 50 กิโลเมตร (กม.) โครงการดังกล่าว เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 สายทางรอบเกาะสมุย ซึ่งมีระยะทางทั้งหมด 50 กม. ซึ่งที่ผ่านมา ทล.ได้ขยายเส้นทางแล้วเสร็จรวมระยะทาง 34.53 กม. และเปิดให้บริการแก่ประชาชนไปแล้ว ยังคงเหลือ ตอน บ.หัวถนน-บ.เฉวง ซึ่งเป็นช่วงสุดท้าย โดยตอนดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นที่ กม.14+000 ท้องที่บ้านหัวถนน ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และจุดสิ้นสุดที่ กม.29+531 ท้องที่บ้านเฉวง ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทางยาวประมาณ 15.531 กม. งบประมาณรวม 700 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 89.35% คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณ มี.ค. 2567

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า ลักษณะโครงการเดิมเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ทล.เล็งเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของสายทาง จึงบูรณะก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร และบางช่วงเป็นขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร มีทางเท้ากว้างข้างละ 2.50 เมตร ส่วนรูปแบบการก่อสร้างแบ่งตามลักษณะภูมิประเทศและความกว้างของเขตทางหลวงโดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ให้เหมาะสมกับเขตทางหลวง เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูมิประเทศสลับเนินเขา ย่านชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น พร้อมกับให้มีระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรบนทางหลวง

สำหรับทางหลวงสายดังกล่าว เดิมชื่อถนนทวีราษฎร์ภักดี เป็นถนนวงแหวนรอบตัวเกาะสมุย ผ่านย่านชุมชนต่าง ๆ อ้อมรอบเกาะแล้วกลับมาที่จุดเดิมบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเกาะสมุย เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงสาย 4169 ให้สมบูรณ์ตลอดเส้นทาง ทำให้การคมนาคมขนส่งบนเกาะสมุยมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนในการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากได้ อีกทั้งยังรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ยกระดับความปลอดภัยการคมนาคมขนส่ง ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ