“หลักทรัพย์บัวหลวง” เปิดงบการเงิน 6 เดือนแรกปี 66 รายได้รวมแตะ 1.8 พันล้านบาท  

หลักทรัพย์บัวหลวง ประกาศผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 66 รายได้รวม 1,806.51 ล้านบาทสถานะทางการเงินแข็งแกร่งด้วยเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) เท่ากับ 5,863.79 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้แนวคิด “มั่นคง มั่นใจ มืออาชีพ” ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจหลักทรัพย์เมืองไทย

 นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ปริมาณการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับตัวลดลงจาก 5.51 ล้านล้านบาทเป็น 3.22 ล้านล้านบาท หรือปรับตัวลดลง 41.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการถูกกดดันในหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยหลังการเลือกตั้ง, การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)และวิกฤตธนาคารสหรัฐ-สวิตเซอร์แลนด์ล้ม ส่งผลให้ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้บริษัทมีรายได้รวม 1,806.51 ล้านบาท

โดยมีรายได้จากค่านายหน้า 1,019.30 ล้านบาท ลดลง 32.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รายได้ค่าธรรมเนียมและการบริการ 291.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.57% และมีรายได้ดอกเบี้ย 264.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.51% ขณะที่มีกำไรสุทธิในช่วง
6 เดือนแรกของปีนี้ 493.53 ล้านบาท และมูลค่าส่วนผู้ถือหุ้น 8,593 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66) และคงอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA แนวโน้มอันดับเครดิตเป็น Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธ.ค. 65)

ขณะเดียวกันสถานะทางการเงินของบริษัทยังแข็งแกร่ง สะท้อนจากเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital) เท่ากับ 5,863.79 ล้านบาท และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital Ratio) เท่ากับ 122.03% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ
ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ระดับ 25 ล้านบาท และ 7% ตามลำดับ    

ด้านนายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ กล่าวเสริมว่าบริษัทยังคงขับเคลื่อนกิจการค้าหลักทรัพย์ ภายใต้แนวคิด “มั่นคง มั่นใจ มืออาชีพ” โดยจะให้ความสำคัญในเรื่องคุณค่าของการบริการคือ 1. เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัทให้เป็นที่ไว้วางใจให้กับลูกค้า ด้วยแนวทางการดำเนินงานธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนและมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 2. เสริมสร้างความมั่นใจในการลงทุนให้กับลูกค้าด้วยการพัฒนาการให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการเข้าใจทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ของผู้ลงทุน 3. มุ่งพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการให้บริการที่โดดเด่นโดยการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมการให้บริการทางออนไลน์ที่สร้างความสะดวกสบายและการมีผู้แนะนำการลงทุนที่คอยให้ความช่วยเหลือและแนะนำการลงทุนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการให้กับลูกค้า

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลงบการเงินของบริษัทที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์สำนักงานก.ล.ต.ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/FinancialReport/FS-0000002567