ทช.ขยายถนนทางเลี่ยง สาย อย.5026 อยุธยา พร้อมเปิดให้ประชาชนสัญจรรับสงกรานต์ 62

“กรมทางหลวงชนบท” ลุยขยายถนนทางหลวงชนบทสาย อย.5026 แยกทางหลวงหมายเลข 3056 – บ้านตลาด อ.อุทัย จ.อยุธยา เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรรับสงกรานต์ 2562

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. เปิดเผยว่า เดิมถนนสายดังกล่าวผิวจราจรกว้างเพียง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ในขณะที่มีปริมาณการจราจรสูงกว่า 1,210 คัน/วัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางเลี่ยงจากอำเภอนครหลวงไปยังอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทช.จึงได้ดำเนินการขยายผิวจราจรดังกล่าว

ทั้งนี้ การก่อสร้างถนนดังกล่าว เป็นแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 7 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 1 กิโลเมตร พร้อมปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 7.84 ล้านบาท ใช้ยางพารา จำนวน 1,205 ตัน ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น