ผู้ใช้ทางเฮ! กทพ. เปิดให้ขึ้นทางทางด่วนฟรี 3 สายทาง ดีเดย์! 6 มี.ค.นี้

การทางพิเศษฯแจ้งข่าวดี! เปิดให้วิ่งฉิวขึ้นทางด่วนฟรี 3 สายทาง รวม 60 ด่าน ดีเดย์! “วันมาฆบูชา” 6 มี..นี้ ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 .

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ระบุว่า ในวันที่ 6 มี.. 2566 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชานั้น กทพ. ประกาศยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 . ประกอบด้วย

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอินปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

ทั้งนี้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษดังกล่าว เนื่องจากวันที่ 6 มี.. 2566 หรือวันมาฆบูชา เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application “EXAT Portal” เพื่อเข้าไปอัปเดตเป็นบัตร Easy Pass Plus+ เข้าไปใช้งานระบบ M-Flow โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รวมถึงยังสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตรEasy Pass ตลอดจนรับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่างๆ  อีกทั้งยังสามารถ ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน(SOS) ผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าว ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย