ด่วน! ศาล รธน. สั่ง ‘ศักดิ์สยาม’ หยุดปฏิบัติหน้าที่ รมว.คมนาคม เผย ‘อธิรัฐ’ รมช.คมนาคม ลุยปฏิบัติหน้าที่แทน

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งศักดิ์สยาม ชิดชอบหยุดปฏิบัติหน้าที่ รมว.คมนาคม ทันทีวันนี้ (3 .. 66) ปมถือหุ้นหจก. บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นด้านศักดิ์สยามระบุรอคำสั่งศาลฯ อย่างเป็นทางการ พร้อมเข้าชี้แจง มั่นใจในพยานหลักฐาน ยันถอนหุ้นก่อนเข้ามารับตำแหน่งชัดเจน เผยอธิรัฐ” รมช.คมนาคม ปฏิบัติหน้าที่แทนในระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่ ลั่น! โปรเจกต์คมนาคม ไม่สะดุด

ตามที่วันนี้ (3 มี.. 2566) ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาเรื่องที่ 8/2566 กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (..) จำนวน 54 คน ยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ร้อง) ว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกร้อง) ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วน และยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้นายศักดิ์สยาม เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการ ของห้างหุ้นส่วน

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ให้รับคำร้องไว้วินิจฉัย และให้นายศักดิ์สยาม ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง พร้อมทั้งพิจารณากรณีให้นายศักดิ์สยาม หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี ตั้งแต่วันนี้ (3 มี.. 2566) จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามเอกสารคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้องนั้น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตนจะดำเนินการชี้แจงตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนููญ ภายหลังจากรับทราบคำสั่งศาลฯ อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งตนได้เตรียมคำชี้แจงไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในระหว่างการหยุดปฎิบัติหน้าที่นั้น นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จะเป็นผู้ปฎิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแทน อย่างไรก็ตาม มั่นใจในพยานหลักฐานที่เตรียมจะชี้แจง โดยยืนยันว่า ตนได้ถอนหุ้นจาก หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นก่อนดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอย่างชัดเจน

“ระหว่างหยุดปฏิบัติหน้าที่ ท่านอธิรัฐ รมช.คมนาคมจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ดังนั้นโครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และงานอื่นๆ ที่ต้องได้รับการพิจารณาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะไม่สะดุดอย่างแน่นอน” นายศักดิ์สยาม กล่าว