ทีเอ็มบี ต่อยอดลูกค้าธุรกิจและเครือข่ายคู่ค้า เติบโตทั้งระบบ ตอกย้ำการพัฒนา TMB Supply Chain Solution 

ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพเพื่อลูกค้าตามปรัชญา Make THE Differenceและเดินหน้าตอกย้ำแนวคิดลูกค้าทีเอ็มบีต้องได้มากกว่า (GetMORE with TMB) ด้วยการสร้างสรรค์และพัฒนา ทีเอ็มบี ซัพพลายเชน โซลูชัน(TMB Supply Chain Solution)มากว่า 10 ปีเริ่มต้นจากการให้แหล่งเงินทุนแก่เครือข่ายคู่ค้าซึ่งก็คือซัพพลายเออร์หรือดีลเลอร์ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและยังมุ่งเน้นสร้างความสะดวกสบายจากการทำธุรกรรมการเงินรูปแบบใหม่ ให้แก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และคู่ค้าขนาดกลางและเล็กโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเสริมโดยการเชื่อมต่อดิจิทัลโซลูชันกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ เพื่อให้สามารถเชื่อมการชำระเงินและการส่งต่อข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างครบวงจรตอบสนองแนวทางการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของลูกค้าและผลักดันความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ

นายเสนธิปศรีไพพรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจทีเอ็มบี เปิดเผยถึงความสำคัญของ TMB Supply Chain Financingเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมแล้วพบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นแบบกระจุกตัว เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องส่วนใหญ่มาจากธรกิจขนาดใหญ่ ทุกวันนี้ธุจกิจขนาดใหญ่ของไทยมีเพียง 6,662บริษัท ซึ่งคิดเป็นประมาณเป็น 58% ของสัดส่วนรายได้ต่อ GDP ในประเทศ ในขณะที่ เอสเอ็มอี มีจำนวนผู้ประกอบการมากถึง 3 ล้านราย จ้างงานสูงถึง 82% ของการจ้างงานในประเทศ แต่ทำรายได้เพียง 42% ปัญหาหลักๆ เป็นเพราะเอสเอ็มอียังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งเงินทุน บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการที่ดี เป็นสาเหตุหนึ่งที่เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ไม่เต็มที่

นายเสนธิป อธิบายต่อว่าหัวใจสำคัญอันหนึ่งของการให้บริการลูกค้าธุรกิจของทีเอ็มบีก็คือการพัฒนาบริการTMB Supply Chain Financing พร้อม Total Solution ครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าธุรกิจของ ทีเอ็มบีทุกขนาดมีการเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กันหลักๆ คือ การสนับสนุนเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับซัพพลายเออร์หรือดีลเลอร์ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ลดข้อจำกัดเรื่องการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยใช้เพียงบุคคลค้ำประกันเท่านั้น และได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เพื่อทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้มีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้น มีทุนมากขึ้น ทำให้มีกำลังในการพัฒนาที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน ทำให้ลูกค้าที่เป็นรายใหญ่ก็แข็งแกร่งตามไปด้วย นับเป็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอุปโภค บริโภค วัสดุก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยต่างให้ความสนใจนำ TMB Supply Chain Solution เข้าไปใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพทั้งซัพพลายเชน อาทิ บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ อย่าง บุญรอดบริวเวอรี่  ปตท. เอสซีจี ที่เข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของโซลูชันนี้ที่มีต่อคู่ค้า ทั้งสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของคู่ค้าไปจนถึงการส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปยังผู้บริโภค นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงที่เปิดใจต้อนรับระบบ TMB Supply Chain Solution จนสามารถต่อยอดและร่วมกันพัฒนาดิจิทัลโซลูชันเพื่อเสริมกับเรื่องการให้แหล่งเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาและเดินหน้าให้บรรลุเป้าหมายได้

ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจเอกชนเท่านั้น TMB Supply Chain Solution ยังสามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างให้กับภาครัฐเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ขานรับนโยบายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของประเทศให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น นายเสนธิปยังได้นำเสนอดิจิทัลซัพพลายเชนแพลตฟอร์มใหม่ที่ตรงใจตอบโจทย์ผู้ใช้งานเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายรวมผู้ซื้อและผู้ขายไว้บนแพลตฟอร์มเดียวกันทำให้ลูกค้าธุรกิจและคู่ค้าทำงานได้สะดวก ง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งดิจิทัลแพลตฟอร์มนี้มาในรูปแบบของทั้งเว็บไซต์และมือถือ ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถสร้างใบสั่งซื้อผู้ขายสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ และส่งหากันผ่านทางแพลตฟอร์มได้ทันที นอกจากนี้ผู้ซื้อยังสามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี หรือ OD มาขายลดใบแจ้งหนี้ได้และสามารถตรวจสอบและดูรายงานทางการเงินได้แบบเรียลไทม์ผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้การใช้วงเงินสินเชื่อซัพพลายเชนเป็นเรื่องง่าย และทำได้ในมือคุณ

“กว่า 10 ปี ที่ทีเอ็มบีให้ความสำคัญกับเรื่อง Supply Chain Financing และพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับซัพพลายเชนจนเป็นโซลูชันแบบดิจิทัลที่สร้างความแตกต่างและสร้างการเจริญเติบโตให้กับลูกค้าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือซัพพลายเออร์ ดีลเลอร์ของคู่ค้า ซึ่งก็คือธุรกิจขนาดกลางและเล็กและจะยังคงพัฒนาต่อยอดไปอีก เพราะความสำเร็จของลูกค้าก็คือความภาคภูมิใจของทีเอ็มบีปัจจุบันลูกค้าที่เลือกใช้บริการ TMB Supply Chain Solution ได้แก่ธุรกิจรายใหญ่ร่วม 100ราย และธุรกิจเอสเอ็มอีที่อยู่ในเครือข่ายกว่า 1,500 ราย”นายเสนธิปกล่าว