‘สวนสุนันทาฯ’ จับมือ DHL ร่วมพัฒนาบริการโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศสู่สากล

“สวนสุนันทาฯ” จับมือ DHL ร่วมพัฒนาบริการโลจิสติกส์สู่ความเป็นเลิศสู่สากล ลุยพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน รองรับความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve 

ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) ให้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOUกับ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จํากัด (DHL) เพื่อร่วมพัฒนาบริการด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งปัจจุบันวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของ มร.สส.ที่พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต New S-Curve ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ DHL ก็เป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจภายใต้ DPDHL Group ด้วยการสนับสนุนของเครือข่ายระดับโลกและประวัติการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ที่ยาวนาน DPDHL มีรายได้ประจำปีเป็นจำนวน 60.4 พันล้านยูโร (2017) มีพนักงาน 519,544 คน และได้รับการจัดอันดับอยู่บน DAX 30 และ Euro Stoxx 50 Index ดังนั้นการที่ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรบุคคล และสนับสนุนด้านสถานที่สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการด้านโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเอื้ออำนวยสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อสร้างทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานจึงนับเป้นการตอกย้ำความร่วมมือที่เป้นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป