‘ศักดิ์สยาม’ เปิดหวูดรถไฟทางไกลปฐมฤกษ์วิ่งเข้า ‘สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์’ คาดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นวันละ 1 หมื่นคน ดันไทยฮับระบบรางอาเซียน

ศักดิ์สยามเปิดหวูดให้บริการขบวนรถไฟทางไกล & ปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ ประเดิมรถไฟไทยวิ่งใช้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์คาดผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นวันละ 1 หมื่นคน ดันไทยฮับระบบรางอาเซียน ลุยศึกษาพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานีแปลง A & E ภายในปีนี้ พร้อมเข็นส่วนต่อขยายรังสิตมธ.” ชง ครม. ช่วงต้น .. 66

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกล และปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ที่หยุดรถมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) วันนี้ (19 .. 2566) ว่า กระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ศูนย์กลางการขนส่งระบบรางที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางทางรางทุกเส้นทาง และเป็นศูนย์กลางระบบรางในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม เพื่อการเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ โดยกระทรวงคมนาคม ได้แปรนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบราง เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติ

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการก่อสร้างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการขนส่งระบบรางที่สามารถเชื่อมโยงทุกจุดหมายทั่วประเทศ และเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ประชาชน ตั้งแต่วันที่ 19 .. 2566 เป็นต้นไป ขบวนรถไฟทางไกลจะเปิดให้บริการ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อลดภาระความแออัดการให้บริการของสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) และลดปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครบริเวณจุดตัดทางรถไฟ รวมทั้งลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม PM 2.5 และเพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถไฟให้มีความตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น

โดยในลำดับแรกจะดำเนินการเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกล บริเวณประตู 4 ชั้น 2 จำนวน 8 ชานชาลา รวม52 ขบวน แบ่งเป็น รถไฟสายเหนือ 14 ขบวน รถไฟสายใต้ 20 ขบวน และรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 18 ขบวนโดยในวันนี้ (19 มกราคม 2566) มีขบวนรถไฟเข้าออก สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ จำนวน 27 ขบวน แบ่งเป็น สายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ขาออก จำนวน 10 ขบวน ขาเข้า จำนวน 7 ขบวน และรถไฟสายใต้ ขาเข้า จำนวน 1 ขบวน ขาออก จำนวน 9 ขบวน

ทั้งนี้ รฟท. คาดการณ์ว่า ภายหลังการเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกล จะส่งผลให้มีผู้ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เพิ่มขึ้นอีก 10,000 คนต่อวัน ซึ่งกระทรวงคมนาคมมีมาตรการรองรับและมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้โดยสารรถไฟทางไกล สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ทั้งป้ายบอกทาง จุดพักคอยผู้โดยสาร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก โดยในวันนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการขนถ่ายสัมภาระเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางโดยมีรถเข็นและได้เตรียมพื้นที่เชิงพาณิชย์ซึ่งมีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มรวมถึงการปรับที่นั่งที่พักคอยด้วย

ขณะเดียวกัน ได้จัดรถ Shuttle Bus ระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์​-หัวลำโพงใน​ 2 เส้นทาง คือเส้นทางแรกขึ้นทางด่วนและไม่จอดส่งระหว่างเส้นทางส่วนอีกเส้นทางเป็นเส้นทางตามสถานีระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีหัวลำโพง ตั้งแต่เวลา 04.40-23.00 .​ ผู้โดยสารสามารถใช้ตั๋วแสดงกับเจ้าหน้าที่ขสมก.ไม่เสียค่าบริการเบื้องต้นจะจัดรถให้บริการประมาณ​ 1 ปีอีกทั้งเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ได้แก่ รถไฟชานเมืองสายสีแดงรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งในอนาคตจะมีการเชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศผ่านระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

สำหรับขบวนรถธรรมดา รถชานเมือง และขบวนรถนำเที่ยว จำนวน 62 ขบวน ยังคงให้บริการที่สถานีต้นทางและสถานีปลายทางที่สถานีหัวลำโพงตามเดิม โดยปัจจุบันสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เปิดให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อตลิ่งชัน) และรถไฟชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อรังสิต) เพื่อยกระดับคุณภาพในการให้บริการของรถไฟชานเมือง ในการบริการขนส่งผู้โดยสารที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมืองให้สามารถเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศด้วยการเปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกล และในอนาคตเตรียมเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูง

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า มีแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ตามหลักการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) โดยพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่งทางรางของประเทศ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการอย่างบูรณาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ อยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัท เอสอาร์ที แอสเซท จำกัด (SRTA) หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ของ รฟท. โดยเบื้องต้นเตรียมเปิดประมูลพื้นที่แปลง A และแปลง E ก่อน ซึ่งขณะที่เอกสารการประกวดราคา (TOR) แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะเปิดประมูลได้ภายในปีนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทญี่ปุ่น ด้านอสังหาริมทรัพย์จำนวนกว่า 18 บริษัท ได้สนใจลงทุนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ และขณะนี้ SRTA ได้ร่วมกับองค์การพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น(UR) ว่าจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ คาดว่า ผลการศึกษาจะแล้วเสร็จไม่เกินสิ้นปี 2566

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่ออีกว่า ขณะที่ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีแดง​ (Missing Link)​ เส้นทางรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนั้น รฟท. ได้นำเสนอเรื่องมายังกระทรวงคมนาคมแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.)​ พิจารณาภายในช่วงต้น .. 2566​ มั่นใจว่าทันในรัฐบาลนี้แน่นอน ส่วนเส้นทางอื่นๆ ประกอบด้วย เส้นทางตลิ่งชันศาลายา​, เส้นทางตลิ่งชันศิริราช, เส้นทางบางซื่อหัวหมาก และเส้นทางบางซื่อหัวลำโพงรฟท.อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม