‘ศักดิ์สยาม’ สั่งเร่งเบิกจ่ายงบปี 66 มูลค่า 2.28 แสนล้าน เผยล่าสุดเบิกจ่ายแล้ว 3.83 หมื่นล้าน สั่งรัฐวิสาหกิจเบิกให้ได้ 95% ภายใน ก.ย. 66

ศักดิ์สยามสั่งหน่วยงานในสังกัดคมนาคมเร่งเบิกจ่ายงบปี 66 วงเงิน 2.28 แสนล้าน เผยล่าสุดเบิกจ่ายงบลงทุนแล้ว 16.73% มูลค่า 3.83 หมื่นล้าน พร้อมสั่งลงนามสัญญาให้ครบโดยด่วน วางเป้ารัฐวิสาหกิจเบิกให้ได้ตามเป้าหมายรัฐ 95% ภายใน .. 66

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม วันนี้ (17 .. 2566) ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานและการลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2566 (8 ส่วนราชการ และ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวมจำนวน 228,930.28 ล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 27,419.32 ล้านบาท หรือ 11.98% และรายจ่ายลงทุน201,510.96 ล้านบาท หรือ 88.02% โดยในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน วันที่ 10 .. 2566 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว38,307.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.73% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า สำหรับรายการที่กระทรวงคมนาคมจะต้องจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7,216 รายการ (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว, รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท) วงเงิน 89,824.06 ล้านบาท

ซึ่ง วันที่ 10 .. 2566 ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 6,670 รายการ หรือคิดเป็น 92.43% ของรายการทั้งหมด) วงเงิน 72,988.40 ล้านบาท ปัจจุบันลงนามในสัญญาแล้ว 6,017 รายการ วงเงิน 63,869.95 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ จะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น 

ขณะที่ งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2566 วงเงินรวม 89,676.66 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 .. – 31 .. 2565) จำนวน 19,141.27 ล้านบาท ซึ่ง สิ้นเดือน .. 2565 เบิกจ่ายเงินแล้ว 9,587.53 ล้านบาท คิดเป็น 50.09% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า ได้กำชับให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินปี 2566 ลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการโดยเร็ว และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล ในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 95% ภายใน .. 2566