ส่งเสริมการคัดแยกขยะ

คุณจริยา หอมกรุ่น ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย CSR  บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน  ส่งมอบ ถังพลาสติกแบบมีฝา จำนวน 150 ใบ เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะเปียกให้แก่ชุมชน เขตพื้นที่ อบต.หนองตีนนก ซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อพื้นที่อมตะซิตี้ ชลบุรีโครงการ 2 เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ลดการปนเปื้อนขยะเปียกในพื้นดินและแหล่งน้ำ เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนด้วย โดยมี นายอนันตศักดิ์  ประคองเก็บ ปลัด อบต.หนองตีนนก เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก ตำบล หนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา