เปิดฉาก! สร้างมอเตอร์เวย์สาย 9 วงแหวนด้านตะวันตก ‘ยกระดับบางขุนเทียน–บางบัวทอง’ มูลค่า 5.17 หมื่นล้าน คาดตอกเข็มปี 67 เปิดใช้ปี 71

กรมทางหลวงเตรียมเดินหน้าการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการมอเตอร์เวย์สาย 9” วงแหวนด้านตะวันตก ทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทอง ระยะทาง 35 กม. มูลค่า 5.17 หมื่นล้าน หลังบอร์ด PPP ไฟเขียวแล้ว คาดตอกเสาเข็มปี 67 แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้ปี 71

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.ได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งเตรียมเดินหน้าให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการภายหลังคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ด PPP) มีมติเห็นชอบโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 9 (M9) สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครตอนทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทอง หรือถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนด้านตะวันตกโดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนรับผิดชอบงานในส่วนการออกแบบและก่อสร้าง พร้อมจัดหาเงินทุน รวมถึงการดำเนินงานและบำรุงรักษา

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทอง หรือถนนกาญจนาภิเษก วงแหวนด้านตะวันตก เป็นหนึ่งในโครงการที่กรมทางหลวงเดินหน้าพัฒนา สำหรับความคืบหน้าการให้เอกชนร่วมลงทุน ปัจจุบันบอร์ด PPP สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีมติเห็นชอบรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 28 .. 2565

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการในครั้งนี้ กำหนดให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบงานในส่วนการออกแบบและก่อสร้าง พร้อมจัดหาเงินทุน รวมถึงการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐในการก่อสร้าง การดำเนินงานและบำรุงรักษาตลอดอายุโครงการ โดยมีวงเงินค่าลงทุนงานโยธาและงานระบบกว่า 51,700 ล้านบาท และค่า O&M กว่า 12,600 ล้านบาท

สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์ หมายเลข 9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอน ทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทอง จะก่อสร้างเป็นทางยกระดับ ขนาด 6 ช่องจราจร ตามแนวถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 ด้านตะวันตก โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อโครงการมอเตอร์เวย์ หมายเลข 9 วงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านทิศใต้ รวมถึงโครงการมอเตอร์เวย์ หมายเลข 82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้ว และโครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน

ส่วนแนวเส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือข้ามทางรถไฟสายแม่กลอง ถนนเพชรเกษม เชื่อมต่อทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ข้ามทางรถไฟสายใต้ เชื่อมต่อทางพิเศษศรีรัชวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์หมายเลข 81 สายบางใหญ่กาญจนบุรี จากนั้นเบี่ยงแนวเส้นทางขนานไปกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง

และมีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณจุดตัดทางแยกต่างระดับบางบัวทอง เชื่อมต่อโครงการมอเตอร์เวย์ หมายเลข 9 วงแหวนกาญจนาภิเษก ช่วงบางบัวทองบางปะอิน โดยครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ .นนทบุรีรวมระยะทาง 35.85 กิโลเมตร (กม.) โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2567 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในต้นปี2571

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะกลายเป็นโครงข่ายสำคัญที่เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่ง ระหว่างพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยสมบูรณ์ ซึ่งการเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้ามามีร่วมลงทุนในโครงการของรัฐ จะช่วยลดภาระงบประมาณการก่อสร้างของภาครัฐ ลดระยะเวลาการก่อสร้าง ส่งเสริมการจ้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่สำคัญช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยให้มีศักยภาพสูงสุด