ว้าวเลย! ‘ทางหลวง’ ขยาย 8 เลน ทล.304 ตอน อ.บางคล้า-อ.พนมสารคาม ระยะทาง 4 กม.เสร็จแล้ว หนุนโครงข่ายเชื่อม EEC

ทางหลวงขยายถนน 8 เลน ทล.304 สายฉะเชิงเทรา.เขาหินซ้อน ตอน .บางคล้า.พนมสารคาม .ฉะเชิงเทราตอน 1 ระยะทาง 4 กม. เสร็จแล้ว คาดเสร็จครบตลอดเส้นทาง 3 ตอน รวมระยะทาง 12.8 กม. ภายในปี 66 รองรับโครงการ EEC-แก้ปัญหาจราจร ยกระดับการคมนาคมขนส่ง เพิ่มความปลอดภัย

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) ระบุว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304 สายฉะเชิงเทรา.เขาหินซ้อน ตอน .บางคล้า.พนมสารคามมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 8 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 4 ช่องจราจร) ตอน 1 ระยะทาง 4 กิโลเมตร (กม.) แล้วเสร็จ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ใช้งบประมาณ 634 ล้านบาท แบ่งการก่อสร้างออกเป็นทั้งหมด 3 ตอน คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดตลอดเส้นทาง 12.8 กม. ภายในปี 2566 โดยรูปแบบรองรับโครงการฯทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รายงานข่าวจาก ทล. ระบุต่อว่า .ฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่อยู่ในโครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้วยประสิทธิภาพของพื้นที่ และความพร้อมต่างๆ จึงมีนักลงทุนทั้งไทย และต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนจำนวนมากเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้น และโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304 เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ทล.เล็งเห็นความจำเป็นที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ ผิวทางหลวงชำรุดเป็นช่วงๆ รวมทั้งในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้น ทล.จึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 304 สายฉะเชิงเทรา.เขาหินซ้อน ตอน.บางคล้า.พนมสารคาม ตอน 1 ระหว่าง กม.81-กม.85 ระยะทางยาวประมาณ 4 กม. จากมาตรฐานเดิม 4 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 8 ช่องจราจร

โดยอยู่ในพื้นที่ .ฉะเชิงเทรา เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 8 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 4 ช่องจราจร) ผิวทางแบบคอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ด้านในกว้าง 1.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัด รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดประชาคมทางเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ EEC

อย่างไรก็ตาม ทล.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)