‘ศักดิ์สยาม’ เปิดเดินรถเมล์ไฟฟ้า สาย 515 (4-61) ศาลายา-อนุสาวรีย์ชัยฯ สุดปลื้ม ‘เอกชน’ นำรถ EV วิ่งรับ-ส่งผู้นำประชุมเอเปค

ศักดิ์สยามกดปุ่มเปิดให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 515 (4-61) ศาลายาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพิ่มประสิทธิภาพการเดินรถและลดมลพิษในเมืองหลวง เผยปลื้มไทยสไมล์บัสนำรถวิ่งบริการรับส่งประชุมผู้นำเอเปคพร้อมกางแผนบรรจุรถโดยสาร EV

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีทดลองเปิดให้บริการ รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 515 (4-61) ศาลายาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  วันนี้ (24 .. 2565) ว่า จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะ ในการให้บริการประชาชน ส่งเสริมให้มีการใช้รถเมล์ไฟฟ้า (EV)

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามนโยบายสนับสนุนให้เกิดกระแสการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการรถโดยสาร ปรับอากาศที่ใช้พลังงานสะอาด (รถไฟฟ้า) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเดินรถ และลดมลพิษ ในเขตเมือง เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีนโยบายสนับสนุน ให้ประชาชนหันมาใช้รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในประเด็นด้านอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) รวมทั้งแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อันเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่

สำหรับการเปิดให้บริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า สาย 515 (4-61) ศาลายาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ในวันนี้ เป็นการเปิดเดินรถครั้งที่ 4 ซึ่งในการเปิดการเดินรถแต่ละครั้ง เปรียบเสมือนความสำเร็จระหว่างการเดินทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง โดยประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ปริมณฑล มีระบบการขนส่งสาธารณะที่สะดวก สบายสะอาด ปลอดภัย และประหยัด สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการเชื่อมโยงการเดินทางอย่างเป็นโครงข่ายเดียวกันระหว่างทุกรูปแบบการขนส่ง อีกทั้งยังเป็นการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดมลภาวะ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกันทั้งโลก

ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 18-19 .. 2565 ซึ่งมีผู้นำเขตเศรษฐกิจ 21 เขต อาทิ จีน สหรัฐ รัสเซีย ฝรั่งเศษเดินทางมาร่วมประชุม ซึ่งกระทรวงคมนาคม โดยความร่วมมือของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ได้มีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดบริการรถรับส่ง หรือ Shuttle bus แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมเอเปค ระหว่างวันที่ 16-19 .. 2565 ที่ผ่านมาถึง 4 เส้นทาง ซึ่งได้รับคำชื่นชมและมีคำถามว่าประเทศไทยมีอีวีบัสสาธารณะวิ่งให้บริการแล้วหรือ ซึ่งฟังแล้วผมภาคภูมิใจที่เราทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนายศักดิ์สยาม กล่าว 

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการไม่เพียงแสดงความชื่นชมต่อทั้งตัวรถ และมาตรฐานการให้บริการแต่ยังแสดงความชื่นชมถึงการบริการที่แสนประทับใจของบุคลากรประจำรถอีกด้วย เรายังไม่เห็นว่ามีใครไม่พอใจ ไม่อย่างนั้นคงจะเห็นในโซเชียล หรือ TIKTOK แล้ว ดังนั้น กระทรวงคมนาคมและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารประจำทางของประเทศไทย

ขณะเดียวกัน การเดินทางร่วมกันในวันนี้ จะเป็นการเดินทางไปในเส้นทางการเดินรถสาย 515 (4-61) ศาลายาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยเส้นทางนี้ ถือได้ว่าเป็นการเปิดการเชื่อมโยงพื้นที่ปริมณฑลด้านใต้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่สำคัญมีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่ยาวนาน อีกทั้ง ยังเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ มีมหาวิทยาลัยที่สำคัญของประเทศตั้งอยู่กับใจกลางเมืองกรุงเทพฯ โดยจะสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งระบบราง หรือรถไฟฟ้าสายสีเขียว อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเดินทางต่อไปยังพื้นที่ต่าง ของกรุงเทพฯ ได้สะดวกสบายมากขึ้น

ทั้งนี้ สถานะปัจจุบันของการบรรจุรถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้า  วันที่ 22 .. 2565  อยู่ที่ 612 คัน โดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ ปี 2562 (ใบอนุญาตฯ เอกชน 53 เส้นทาง) บรรจุ EV  8 เส้นทาง จำนวนรถ 213 คัน ปี 2565 (ใบอนุญาตฯ เอกชน 77 เส้นทาง) บรรจุ EV 45 เส้นทาง จำนวนรถ 489 คัน เดินรถจริง 35 เส้นทาง (อีก 10 เส้นทางอยู่ระหว่างการทดสอบการเดินรถ)

ต้องขอแสดงความชื่นชมบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการคนไทย ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการให้บริการด้วยรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า อันจะเป็นพลังสำคัญของประเทศไทยในการสร้างสรรค์ และพัฒนาบริการที่ดีให้แก่ประชาชน ขอให้รักษาคุณภาพ มาตรฐานการบริการ เป็นต้นแบบการพัฒนารถโดยสารประจำทางเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมพร้อมจะให้ความร่วมมือ และร่วมกันทำงานกับภาคเอกชน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าว