สนข. เปิดแผนปรับปรุง 8 สถานีรถไฟฟ้าต้นแบบ อัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวก-ระบบ Feeder เชื่อมเดินทางไร้รอยต่อ

สนข. เปิดแผน 8 สถานีรถไฟฟ้าต้นแบบ ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าถึงรอบสถานีฯ พร้อมระบบ Feeder เชื่อมต่อการเดินทางสถานีรถไฟฟ้าสนามบิน อัพเกรดโครงข่ายคมนาคมขนส่งไร้รอยต่อ พ่วงกางแผน 20 โครงการ4 เฟส มูลค่า 4.3 พันล้าน คาดแล้วเสร็จภายในปี 80

นายเริงศักดิ์ ทองสม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มเป้าหมาย (Focus Group) ครั้งที่ 2 ภายใต้การศึกษาโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่า การประชุมดังกล่าว เพื่อนำเสนอสรุปแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (M-MAP) สนามบิน และระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น

ทั้งนี้ ตามที่ กระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ สนข. จัดทำโครงการศึกษาการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงรูปแบบการเดินทางเพื่อเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้าและสนามบินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อมุ่งเน้นปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า ตลอดจนแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรอง หรือ Feeder เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าและสนามบิน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งที่ผ่านมาที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ดำเนินการสำรวจและศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบขนส่งมวลชนรองเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางหลายรูปแบบในกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑลอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ พบว่า มีโครงการย่อยจำนวนถึง 20 โครงการ โดยสามารถแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน จำนวน 35 สถานี ระยะสั้น จำนวน 54 สถานี ระยะกลาง จำนวน 84 สถานี และระยะยาว จำนวน 39 สถานี โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น กว่า 4,373 ล้านบาท และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2580 มีหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงคมนาคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้เสนอแผนปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนรองเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าอีกจำนวน 81 เส้นทาง โดยเป็นระบบบริการแบบประจำเส้นทาง (Fixed Route) จำนวน 36 เส้นทาง และเป็นแบบแล้วแต่เรียก หรือ On Demand จำนวน 45 เส้นทาง ทั้งนี้ ระบบขนส่งสาธารณะเหล่านี้จะปรับปรุงให้เป็นระบบ EV ทั้งหมด

สำหรับโครงการนำร่อง ที่ สนข.ได้เสนอปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณสถานีเพื่อเป็นต้นแบบจำนวน 8 สถานี(Preliminary Design) ได้แก่

1.สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 3 สาย (สายสีม่วง สายสีชมพู และสายสีน้ำตาล) เพิ่ม Public Skywalk Bridge และเพิ่มลานกิจกรรมยกระดับ บริเวณรถไฟฟ้าสายสีชมพู และสายสีน้ำตาลสร้างหลังคาคลุม(Covered walkway) ให้ร่มเงาแก่ผู้เดินเท้า 300 เมตร หน้าอุทยานมกุฏรมยสราญ

2.สถานีเตาปูน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 2 สาย (สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน) ปรับปรุงพื้นที่โถงทางเดินบางส่วนให้เป็นจุดจอดรถโดยสาร รถแท็กซี่และพื้นที่พักคอย เพิ่มร่มเงาทางเดินที่ทางลาดบริเวณทางขึ้นลงที่ 2 เปลี่ยนตำแหน่งทางม้าลายให้เหมาะสม ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทางให้ดูสะอาดและสวยงาม และปรับปรุงทางลาดให้สอดคล้องกับUniversal Design

3.ถานีบางซื่อ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางไปยังสถานีกลางบางซื่อที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางของระบบรางที่สำคัญ (สายสีแดงเข้ม สายสีแดงอ่อน และสาย ARL รวมไปถึงรถไฟทางไกล และรถไฟความเร็วสูงในอนาคต) ปรับปรุงช่องทางจราจรเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสถานี เพิ่มจุดจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถแท็กซี่บริเวณริมถนนฝั่งสถานีรถไฟบางซื่อ และพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งของทางม้าลาย เพื่อส่งเสริมให้คนที่มาจากสถานีรถไฟบางซื่อมาใช้ทางลอดใต้ดินที่ทางออกหมายเลข 2

4.สถานีท่าพระ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนทิศทางการเดินทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ปรับเปลี่ยนบริเวณโถงทางออกที่ 1 มาใช้เป็นจุดจอดรับส่งรถโดยสารประจำทางร่วมด้วยปรับเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนบริเวณโถงทางออกที่ 3 (ฝั่งถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม.) ให้เป็นจุดจอดรับส่ง และป้ายรถโดยสารประจำทาง ขยายทางเท้าถนนฝั่งถนนเพชรเกษมบริเวณก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์

5.สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับศูนย์การประชุมระดับนานาชาติที่มีผู้สัญจรมากเป็นพิเศษปรับปรุงพื้นที่ริมถนนบริเวณทางออกที่ 2 ให้เป็นจุดจอดรถโดยสาร และร่มเงาทางเดินปรับปรุงพื้นที่รถแท็กซี่บริเวณริมถนนฝั่งถนนรัชดาภิเษกขาเข้า กทม.ปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าทางออกที่ 1 ให้เป็นพื้นที่พักคอยผู้โดยสารเชื่อมต่อกับป้ายหยุดรถโดยสารประจำทาง และเพิ่มทางเท้ามีหลังคาคลุมไปยังลิฟต์ 

6.สถานีบางแค ซึ่งเป็นสถานีสำคัญในย่านกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก ที่มีความต้องการในการเดินทางสูง ปรับปรุงพื้นที่ริมถนนบริเวณทางออกที่ 2 ให้เป็นจุดจอดรถโดยสาร และร่มเงาทางเดินพิจารณาย้ายป้ายรถประจำทางไปอยู่บริเวณก่อนสะพานลอย

7.สถานีศรีรัช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่นและมีปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนของการเดินทาง ปรับตำแหน่งที่จอดรถโดยสารประจำทางเพิ่มทางลาดให้สอดคล้องกับ Universal Design

8.สถานีตลิ่งชัน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนกับรถไฟทางไกลสายใต้ ปรับตำแหน่งที่จอดรถโดยสารประจำทางเพิ่มทางลาดให้สอดคล้องกับ Universal Design 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็น ซึ่งที่ปรึกษาโครงการฯ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาพิจารณาประกอบการศึกษาในการปรับปรุงการจัดทำแบบเบื้องต้น(Preliminary Design) รวมทั้งรูปแบบการลงทุน และการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และจะได้นำไปจัดทำกรอบแบบรายละเอียด (Definitive Design) ในขั้นต่อไป สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ www.otp.go.th