คนจนเฮ! ใช้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ซื้อบัตร BTS วงเงิน 500 บาทได้แล้ว

“กรมบัญชีกลาง” เอาใจคนจน 1.46 ล้านราย เพิ่มทางเลือก “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ทุกประเภทใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ได้แล้วทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.เป็นต้นไป วงเงิน 500 บาท/เดือน รวม ขสมก.-รฟม.

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ BTS ร่วมเปิดการใช้ช่องทางการรับชำระเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อครั้งแรกในปี 2560 ที่ผ่านมา ประเภทบัตรแมงมุม เวอร์ชั่น 2.0, 2.5 จำนวน 1.3 ล้านราย และผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมในปี 2561 ประเภทบัตร Contactless (EMV 4.0) จำนวน 0.16 ล้านราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 1.46 ล้านราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวงเงินในบัตรฯ เพื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะ เดือนละ 500 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรฯ ทั้ง 1.46 ล้านราย สามารถนำบัตรฯ ไปซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารฯ บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานี จำนวน 43 สถานี เริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ถือบัตรฯ อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อความสะดวกในการเดินทางและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน นอกเหนือจากการใช้บัตรฯ ชำระค่าโดยสารรถเมล์ หรือ ขสมก. และรถไฟฟ้า ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ทั้งสายสีม่วงและสีน้ำเงิน ที่ได้ให้บริการมาก่อนแล้ว

“ในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการเดินทางนั้น ผู้ถือบัตรฯ ที่ได้รับบัตรแมงมุม และบัตร Contactless จะได้รับวงเงินค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า รฟม. และรถไฟฟ้า BTS จำนวนเงิน 500 บาท/คน/เดือน เมื่อมีการใช้จ่ายไปจำนวนเท่าใด รัฐบาลก็จะเติมวงเงินเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ถือบัตรฯ ได้ใช้จ่ายไป เพื่อให้มีเงินวงเงินไว้ใช้จ่ายเต็มจำนวน 500 บาททุกเดือน” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

ด้านนายสุรพงษ์  เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการสนับสนุนภาครัฐบาลในการให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสเพื่อใช้เดินทางได้ โดยได้รับการอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานให้บริการภาคขนส่งรถไฟฟ้า และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากธนาคารกรุงไทยในการนำเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) มาใช้เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี รวมทั้งส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และส่วนต่อขยายสายสีลม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถนำบัตรสวัสดิการมาติดต่อที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร พร้อมแจ้งสถานีปลายทางที่ประสงค์จะเดินทาง พนักงานก็จะออกบัตรโดยสารประเภทบัตรเที่ยวเดียวให้ โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ครั้งละไม่เกิน 2 ใบสำหรับการเดินทางขาไปและขากลับ ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนครบวงเงินสวัสดิการ 500 บาทต่อเดือน  และบัตรโดยสารดังกล่าวไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้