มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบโดรนแก่สภากาชาดไทย

เมื่อเร็วๆนี้ คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทยและทีมผู้บริหาร ร่วมส่งมอบโดรน จำนวน 2 ลำ รุ่น DJI Matrice 200 และ รุ่น DJI  Matrice 600 Pro รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 548,739 บาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดยมีพลโท นายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ