โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จัดบรรยายพิเศษการศึกษาต่อต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะสังคมศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศขึ้น โดยในครั้งนี้ได้เรียนเชิญศิษย์เก่าของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่มีประสบการณ์ในการศึกษาต่อต่างประเทศ มาร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษทั้งหมด 12 ท่าน  เช่น  พ.ต.ท.ศรายุ กลิ่นหอม รอง ผกก.กลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ บข.สอท. พร้อมด้วย พ.ต.ต.ธนกฤต ธีรานุวัฒน์ นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย กรมศุลกากร เป็นต้น โดยงานนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมเตมียาเวส ชั้น 1 อาคาร บช.รร.นรต. เพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจแก่ นักเรียนนายร้อยตำรวจต่อไป