‘ศักดิ์สยาม’ มอบ ทช. เชื่อมโยงโครงข่ายทางถนนครบทุกมิติ ภายในปี 79 ตั้งธง ‘ไร้หลุมบ่อ-สวยงาม-สะอาด-ปชช.เดินทางไม่หลง-ปลอดภัย’

ศักดิ์สยามมอบการบ้าน ทช. เชื่อมโยงโครงข่ายทางถนนครบทุกมิติ ภายในปี 79 ตั้งธงไร้หลุมบ่อสวยงามสะอาดปชช.เดินทางไม่หลงปลอดภัยพร้อมวางเป้าเบิกจ่ายแตะ 100% แนะหากไปดูงานต่างประเทศ นำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในไทย ลุยสานต่อภารกิจยกระดับทางและสะพานทั่วทุกภูมิภาค

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงชนบท (ทช.) ครบรอบ20 ปี วันนี้ (10 .. 2565) ว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินงานสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศชาติ โดยได้ร่วมกันทำงาน พัฒนาเส้นทาง นำความเจริญสู่ท้องถิ่น พร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางทั่วทั้งประเทศให้เชื่อมถึงกัน

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ทช. เร่งรัดดำเนินการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนระหว่างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงท้องถิ่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการในพระราชดำริเข้าด้วยกันให้ครบถ้วนภายในปี 2579 บนพื้นฐานการดำเนินงานที่จะต้องเป็นทางสบาย สภาพไร้หลุมบ่อ”, “ทางสวยงามเรียบร้อยสะอาดตา”, “ทางไม่หลง ประชาชนเดินทางได้อย่างมั่นใจและทางปลอดภัย เพื่อลดจุดเสี่ยงอันตรายในการเกิดอุบัติเหตุ

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า ได้เร่งรัด ทช. เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมา ทช. มีผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ 90.93% และขอให้พัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อไปสู่เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณกระทรวงคมนาคมที่ 100%

นอกจากนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งขอให้เร่งรัดการพัฒนาโครงการต่าง เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ทางแก่ประชาชน เช่น การพัฒนาโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง เป็นต้น

นายศักดิ์สยาม กล่าวอีกว่า สำหรับการพัฒนาโครงการต่างๆ จะต้องทำการศึกษาในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดจนถึงขั้นตอนการบำรุงรักษา โดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งเน้นยำเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในสถานการณ์อุทกภัย

สำหรับการศึกษาดูงานในต่างประเทศทุกครั้ง จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆ เพื่อนำกลับมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติ และขอให้บุคลากรของ ทช. ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการพัฒนาเส้นทางนำความเจริญสู่ท้องถิ่น เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางทั่วประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ     ของประเทศให้เจริญมั่นคง และสร้างความสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป