48 ปีที่รอคอย! สะพานข้ามเจ้าพระยา เชื่อม ‘อุทัยฯ-ชัยนาท’ คาดเสร็จ มิ.ย.นี้

“อาคม” เปิดเทคอนกรีตสะพานข้ามเจ้าพระยา เชื่อม “อุทัยฯ-ชัยนาท” เอาใจ ปชช. ช่วยร่นระยะการเดินทาง 25 กม. หนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดแล้วเสร็จ มิ.ย.นี้ หลังรอคอยมา 48 ปี พร้อมเตรียมขยาย ถ.มโนรมย์ต่อไปยัง ถ.พหลฯ  4 ช่องจราจร ระยะทาง 900 ม. หวังแก้ปัญหาคอขวด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมานั้น ได้ให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม รวมถึงให้ความสำคัญการเชื่อมโยงแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะในเส้นทางการสัญจรของประชาชน เช่นเดียวกับโครงการการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทของกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. ที่ประชาชนของทั้งจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานีรอคอยมากว่า 48 ปี ทำให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก สบายมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

ด้านนายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. กล่าวว่า ที่ผ่านมาการเดินทางของประชาชนที่ไป-มาระหว่างสองฝั่งของตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท กับ ตำบลท่าซุง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ต้องสัญจรด้วยแพขนานยนต์ หรือหากจะเดินทางด้วยรถยนต์ เพื่อใช้สะพานข้างเคียงนั้น จะต้องเดินทางไปประมาณ 25 กิโลเมตร ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทขึ้น นอกจากนี้ ทช. ยังมีแผนที่จะขยายถนนมโนรมย์ เชื่อมไปยังถนนพหลโยธิน จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 900 เมตร โดยจะใช้งบประมาณที่เหลือจากโครงการ

สำหรับสะพานดังกล่าว ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมถนนเชิงลาดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความยาว 890 เมตร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 1.5 เมตร รวมทั้งทางกลับรถใต้สะพาน ใช้งบประมาณประจำปี 2559 ในการก่อสร้างรวม 488 ล้านบาท ปัจจุบันสะพานดังกล่าวได้ดำเนินก่อสร้างไปแล้วกว่า 85% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในช่วง มิ.ย 2562

ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จสมบูรณ์นั้น จะเชื่อม 2 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ช่วยลดระยะทางในการสัญจร รวมทั้งยังเป็นเส้นทางลัดไปยังจังหวัดอุทัยธานี ขณะเดียวกัน นอกจากจะช่วยลดจราจรที่หนาแน่นของเขตเมืองแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญให้ประชาชนสามารถเดินทางมากราบนมัสการหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ณ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ได้อย่างสะดวกอีกด้วย