‘คมนาคม’ เตรียมเสนอ ครม. ไฟเขียวปรับแบบสร้างมอเตอร์เวย์ M6 เพิ่มวงเงิน 16 ตอน 6.7 พันล้านภายในปีนี้ พร้อมเร่งเปิดใช้ให้ทันปลายปี 66

“คมนาคมเตรียมชง ครม.ไฟเขียวปรับแบบเพิ่มวงเงินสร้างมอเตอร์เวย์ M6 “บางปะอินโคราช” 16 ตอน วงเงิน 6,755 ล้าน ภายในปีนี้ อัปเดตคืบหน้า 95% ตั้งธงพยายามเปิดใช้ให้ได้ในช่วงปลายปี 66 ชี้เดินหน้าตามระเบียบกม. ยันหากเปลี่ยนรัฐบาล ไม่กระทบโครงการฯ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) วงเงินลงทุน 84,600 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท และค่าเวนคืน 6,630 ล้านบาท โดยมีก่อสร้างงานโยธาแบ่งเป็น 40 ตอนว่า ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้า 95% ก่อสร้างแล้วเสร็จ 24 ตอน ส่วนที่เหลืออีก 5% หรือคิดเป็น 16 ตอน ยังก่อสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงแบบก่อสร้างตามสัญญาให้เหมาะสม ทำให้มีค่างานเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบเมื่อปี 2558

สำหรับปรับแบบทั้ง 16 ตอนนี้ ยืนยันว่า จะนำเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติกรอบค่างานก่อสร้างเพิ่มให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยอาจจะไม่เสนอพร้อมกันทั้งหมด หรือหากพบว่าตอนไหนดำเนินการแล้วเสร็จก่อน ก็จะทยอยเสนออนุมัติก่อนจากนั้นกรมทางหลวง (ทล.) จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ คาดว่า จะเปิดให้บริการอย่างเร็วสุดในปี 2566 และช้าสุดในปี 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางต่อไป

ทั้งนี้ ยอมรับว่า การปรับแบบ M6 อาจจะใช้เวลานาน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการสำรวจให้ละเอียดรอบคอบทุกมิติและเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล เนื่องจากขณะนี้ ขั้นตอนปรับแบบมีระเบียบพัสดุกำหนดไว้ว่า ถ้ามีการปรับแบบและดำเนินการเพิ่ม จะต้องการสำรวจออกแบบและอนุมัติโดยผู้มีอำนาจ

ส่วนการใช้งบประมาณเพิ่ม จะต้องเสนอมากระทรวงคมนาคม และ ครม. เห็นชอบก่อนจะดำเนินการต่อไป ส่วนเรื่องนี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบหรือไม่นั้น ต้องดูผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ ทล.ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ก่อนจะดำเนินการต่อไป ขณะนี้ ผลสอบยังไม่เสร็จ โดยเรื่องนี้จะดำเนินการแยกกับการปรับแบบ เพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้

เราต้องทำตามระเบียบกฎหมาย เพราะหากบางเรื่องไม่ได้ดำเนินการระเบียบกฎหมาย แม้เรามีเจตนาให้เกิดการใช้งานที่สะดวก แต่ถ้าผิดกฎหมายผู้ดำเนินการจะถูกดำเนินคดีได้ ที่ผ่านมาในการสำรวจในการปรับแบบ โดย ทล.ได้สำรวจเองหน่วยงานเดียว แต่ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตรวจสอบ เช่นสภาวิศวกร, สถาบันการศึกษา ฯลฯ เพื่อให้เป็นการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายกับข้อเท็จจริง ซึ่งในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนไป แต่มีบางตอนที่กระทบต่อโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ต้องปรับแบบนายศักดิ์สยาม กล่าว

กรณีเรื่องการปรับแบบ ถ้ายังไม่สามารถเสนอ ครม. ให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ หากเปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่จะกระทบการเปิดให้บริการโครงการหรือไม่นั้น นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า กรณีนี้ไม่มีปัญหา เพราะผู้บริหารชุดใหม่ที่จะเข้ามา ต้องดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป โดยเชื่อว่า กว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ ต้องมีการรักษาการอีกหลายเดือน คาดว่า ขั้นตอนเรื่องปรับแบบจะต้องเสนอ ครม. ให้ได้ภายในปีนี้

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน M6 ได้มีการเปิดให้บริการชั่วคราว ช่วงปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอ ระยะทาง 64 กม. เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่างๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่เทศกาลสงกรานต์ และล่าสุดในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา ทล. ได้มีการเปิดใช้มอเติอร์เวย์ M6 อย่างไรก็ตามในวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 66 ที่จะถึงนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดให้บริการด้วยเช่นกัน

รายงานข่าวจาก ทล. ระบุว่า สำหรับมอเตอร์เวย์ M6 ได้เริ่มต้นสัญญาก่อสร้างในช่วงปี 2559-2560 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 24 ตอน ส่วนที่เหลือ 16 ตอน ยังก่อสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงแบบก่อสร้างตามสัญญาให้เหมาะสม ทำให้มีค่างานเพิ่มขึ้นประมาณ 6,755 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในกรอบวงเงินที่ ครม. ได้เห็นชอบเมื่อปี 2558 โดยในปัจจุบัน ทล.ได้มีหนังสือเสนอต่อกระทรวงคมนาคม และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณารายละเอียด ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ทล.ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านวิศวกรรมงานทางและโครงสร้าง และการบริหารสัญญาก่อสร้าง โดยมีหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการ รวมทั้งได้ทำหนังสือหารือระเบียบข้อกฎหมาย และแนวทางการดำเนินการต่อไป กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง