‘BEM’ จ่อคว้าชัยชนะประมูล ‘รถไฟฟ้าสายสีส้ม’ หลังเปิดซองที่ 3 เสนอรับเงินจากรัฐ 7.8 หมื่นล้าน ส่วน ITD Group เสนอ 1.02 แสนล้าน

รฟม. เปิดซองซองที่ 3 ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทนรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เผย BEM จ่อเข้าวิน ยื่นเสนอขอรับอุดหนุนจากรัฐ 7.8 หมื่นล้าน ชี้เป็นประโยชน์จากรัฐมากกว่า ทิ้งห่าง ITD ยื่นเสนอ 1.02 แสนล้าน

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ระบุว่า เมื่อวานนี้ (7 .. 2565) รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน .. 2562 โครงการดังกล่าว (คณะกรรมการคัดเลือกฯ)  ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย ได้แก่

1.บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BEM และ 2.ITD Group โดยทั้ง 2 รายดังกล่าว เป็นผู้มีคุณสมบัติผ่าน และผ่านการพิจารณาการเปิดซองข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ เมื่อวันที่ 1 .. 2565 และซองข้อเสนอซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 24 .. 2565

ทั้งนี้ รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการเปิดซองข้อเสนอซองที่ 3 ข้อเสนอด้านการลงทุนและผลตอบแทน โดยมีผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรมและผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอซองที่ 2 เข้าร่วม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งมีผลการยื่นข้อเสนอในเบื้องต้น ดังนี้

  • บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BEM เสนอผลประโยชน์สุทธิ* (มูลค่าปัจจุบัน: NPV) เท่ากับ –78,287.95 ล้านบาท
  • ITD Group เสนอผลประโยชน์สุทธิ* (มูลค่าปัจจุบัน: NPV) เท่ากับ –102,635.66 ล้านบาท

หมายเหตุ : ผลประโยชน์สุทธิ* คือ เงินตอบแทนที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะให้แก่ รฟม. หักลบด้วยจำนวนเงินสนับสนุนค่างานโยธาที่ ผู้ยื่นข้อเสนอจะขอรับจาก รฟม. หรือตัวเลขติดลบ หมายความว่า ยิ่งติดลบน้อย จะเป็นประโยชน์กับภาครัฐมากกว่า เพราะขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐน้อยกว่า

อย่างไรก็ตาม ในลำดับถัดไป รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อเสนอดังกล่าวและดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (RFP) และพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน .. 2562 โดยเคร่งครัดต่อไป

รายงานข่าวจาก รฟม. ระบุว่า สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ครั้งใหม่ รฟม. ได้ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 24 .. 2565 และได้เปิดขายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal Documents: RFP) ตั้งแต่วันที่ 27 ..-10 มิ.. 2565 โดยมีเอกชนผู้สนใจเข้าซื้อเอกสาร RFP ทั้งสิ้น 14 ราย

ต่อมาบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง ขอให้ศาลเพิกถอนหรือยกเลิกประกาศเชิญชวนฉบับเดือนพ.. 2565 และเอกสาร RFP รวมทั้งประกาศกับมติที่เกี่ยวข้องด้วย และขอให้ศาลกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวห้ามการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชนครั้งใหม่ และศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 8 .. 2565 ยกคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามที่ BTSC ร้องขอแล้ว

ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ระยะทาง 35.9 กิโลเมตร (กม.) แบ่งเป็น ส่วนตะวันออก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรี (สุวินทวงศ์)) ระยะทาง 22.5 กม. จำนวน 17 สถานี (สถานีใต้ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี) และส่วนตะวันตก (ช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) ระยะทาง 13.4 กม. จำนวน 11 สถานี(สถานีใต้ดินตลอดสาย)