ด่วน! ทช. ประกาศรับสมัคร ‘นักจัดการงานทั่วไป’ 1 ตำแหน่ง

รายงานข่าวจากกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักฝึกอบรม กรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. ระบุว่า ทช. ประกาศรับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท (ปฏิบัติงานที่กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ) โดยมีสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าล่วงเวลา, เบี้ยเลี้ยง (กรณีออกราชการต่างจังหวัด) และประกันสังคม

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ประกอบด้วย เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี, วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (คณะนิเทศศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน หรือคณะและสาขาที่เกี่ยวข้อง), สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบกราฟฟิกได้เป็นอย่างดี เช่น Photoshop , Illustrator , Indesign , Premiere Pro , Ms.Office, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ติดต่อ-เจรจาประสานงานได้ มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง และมีพื้นฐานในการถ่ายภาพ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติมาที่ pr.drr@hotmail.com