รฟม.ลงนามจ้างที่ปรึกษากำกับโครงการรถไฟฟ้า ‘สายสีม่วงใต้’ อัปเดต! ผู้รับจ้างทยอยเข้าพื้นที่ สำรวจทางโบราณคดี ยันเปิดให้บริการปี 70

รฟม.จรดปลายปากกาลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (PIC) วงเงิน 246 ล้าน ลุยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มูลค่า 8.2 หมื่นล้าน อัปเดต! ผู้รับจ้างทยอยเข้าพื้นที่ เร่งสำรวจทางโบราณคดีสาธารณูปโภค ยันเปิดใช้ในปี 70

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า วันนี้ (31 .. 2565) รฟม.ได้จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ (Project Implementation Consultant: PIC) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระหว่าง รฟม. กับกลุ่มที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จํากัด และ บริษัท ไทย ทรานซิทโซลูชั่นส์ จํากัด ในวงเงิน 246 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เพื่อให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารโครงการในภาพรวม

นอกจากนี้ ได้มีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการดังกล่าว ระหว่าง รฟม. กับ กลุ่มที่ปรึกษากำกับการดำเนินงานโครงการ และผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม เพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

นายภคพงศ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีงานที่สำคัญได้แก่ การทยอยเข้าพื้นที่ของผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการสำรวจทางโบราณคดีและสาธารณูปโภคตามแนวสายทาง ทั้งนี้ โครงการฯ มีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2570

อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจของโครงการฯเพิ่มเติมผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ และ Line@ ได้ที่ ID Line @mrtpurpleline รวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสาร รฟม. เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทรศัพท์ 0 2716 4044

รายงานข่าวจาก รฟม. ระบุว่า สำหรับรายละเอียดการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ(วงแหวนกาญจนาภิเษก) ทั้ง 6 สัญญา วงเงินรวม 82,082.8 ล้านบาท ประกอบด้วย

สัญญาที่ 1 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูนหอสมุดแห่งชาติ วงเงิน 19,430 ล้านบาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยมีผู้รับจ้างสัญญาที่ 1 ได้แก่ CKST-PL JOINT VENTURE ประกอบด้วย บริษัท .การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโนไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)

งานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงเตาปูนหอสมุดแห่งชาติ ระยะทาง ประมาณ 4.8 กิโลเมตร(กม.) อุโมงค์คู่ลึก 16-35 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 3 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 2 ปล่อง งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

สัญญาที่ 2 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติผ่านฟ้า วงเงิน 15,878 ล้านบาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยมีผู้รับจ้างสัญญาที่ 2 ได้แก่ CKST-PL JOINT VENTURE ประกอบด้วย บริษัท .การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโนไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน)

งานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติผ่านฟ้า ระยะทางประมาณ 2.4 กม. อุโมงค์คู่ลึก 23-46 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 3 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 1 ปล่อง งานโยธางานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

สัญญาที่ 3 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธ วงเงิน 15,109 ล้านบาท(รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยมีผู้รับจ้างสัญญาที่ 3 ได้แก่ ITD – NWR MRT JOINT VENTURE ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการจำกัด(มหาชน)

งานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้าสะพานพระพุทธยอดฟ้า ระยะทางประมาณ 3.1 กม. อุโมงค์คู่ลึก 22-41 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 2 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 3 ปล่อง งานโยธางานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

สัญญาที่ 4 งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงสะพานพุทธดาวคะนอง วงเงิน 14,982 ล้านบาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยมีผู้รับจ้างสัญญาที่ 4 ได้แก่ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

งานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้าดาวคะนอง ระยะทางประมาณ 4.1 กม. อุโมงค์คู่ลึก 17-28 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจำนวน 2 สถานี ปล่องระบายอากาศระหว่างสถานี 5 ปล่อง งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ

สัญญาที่ 5 งานก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ ช่วงดาวคะนองครุใน อาคารจอดรถไฟฟ้า (Stabling Yard) และอาคารจอดแล้วจร (Park & Ride) วงเงิน 13,094.8 ล้านบาท (รวมค่า Provisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยมีผู้รับจ้างสัญญาที่ 5 ได้แก่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

งานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับ ช่วงดาวคะนองครุใน ระยะทางประมาณ 9.0 กม. สถานีรถไฟฟ้ายกระดับจำนวน7 สถานี งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบของสถานี และงานอื่นๆ อาคารจอดแล้วจรจำนวน 4 แห่ง บริเวณบางปะกอก และราษฎร์บูรณะ จอดรถได้ประมาณ 1,920 คัน โรงจอดรถไฟฟ้าบริเวณวงแหวนกาญจนาภิเษก

สัญญาที่ 6 งานออกแบบและก่อสร้างระบบรางตลอดแนวเส้นทางโครงการ วงเงิน 3,589 ล้านบาท (รวมค่าProvisional Sum และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยมีผู้รับจ้างสัญญาที่ 6 ได้แก่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์จำกัด(มหาชน)

งานออกแบบควบคู่งานก่อสร้างงานระบบราง ช่วงเตาปูนครุใน ซึ่งเป็นระบบรางของทางวิ่งรถไฟฟ้าและระบบรางภายในโรงจอดรถไฟฟ้า งานติดตั้งรางทางวิ่ง รางจ่ายกระแสไฟฟ้า และงานอื่นๆ

ทั้งนี้ รฟม. ได้ระบุกรอบระยะเวลาดำเนินงานสำหรับการก่อสร้างงานโยธาทั้ง 6 สัญญา ไว้ที่ 2,005 วัน นับจากวันที่รฟม. ได้มีหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน (Notice to Proceed: NTP) ให้กับผู้รับจ้าง โดยตามแผนงาน

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูนราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กม. เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กม. 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กม. 7 สถานี มีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีเตาปูน ซึ่งเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน)

อีกทั้งยังมีสถานีที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ ของ รฟม. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการได้แก่ สถานีสามยอด เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสถานีผ่านฟ้า ซึ่งในอนาคตจะเชื่อมต่อกับสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วย