ครม. ไฟเขียวตั้ง ‘สราวุธ ทรงศิวิไล’ นั่ง ปธ.บอร์ด รฟม.อีกวาระ มีผลตั้งแต่ 16 ส.ค. 65 เป็นต้นไป

ครม. ไฟเขียวตั้งสราวุธ ทรงศิวิไลนั่งประธานบอร์ด รฟม. หลังครบกำหนดออกตามวาระ พร้อมตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 คน มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า วันนี้ (16 .. 2565) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หลังจากครบกำหนดออกตามวาระ) ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย.. 2543 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 .. 2565 เป็นต้นไป

สำหรับการแต่ตั้งในครั้งนี้ จำนวน 5 คนดังนี้

  1. นายสราวุธ ทรงศิริวิไล ประธานกรรมการ
  2. นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. พลโท พิเชษฐ คงศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผ่าภัค ศิริสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  5. นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ