ผุด! ถนนเส้นใหม่ “เดชอุดม-ช่องเม็ก” เชื่อมคมนาคมชายแดนไทย-สปป.ลาว

“อาคม” สั่ง ทล. ศึกษาออกแบบตัดถนนเส้นใหม่ “เดชอุดม-ช่องเม็ก” ระยะทาง 20 กม. ก่อนเดินหน้าขอ EIA ต่อไป หวังเชื่อมโครงข่ายคมนาคมชายแดนไทย-สปป.ลาว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะตัดเส้นทางถนนใหม่ ต่อจากทางหลวงหมายเลข 24 “โชคชัย-เดชอุดม” ที่ได้ขยายเป็น 4 ช่องทางจราจรแล้ว เชื่อมไปยังไปยังด่านชายแดนช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 20 กม. โดยมีนโยบายให้กรมทางหลวง หรือ ทล. ไปดำเนินการศึกษาออกแบบ ก่อนยื่นเสนอพิจารณาวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ต่อไป 

ทั้งนี้ การขยายเส้นทางดังกล่าว ถือเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบคมนาคมกับ สปป.ลาว และเป็นการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ รวมถึงทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าจากกรุงเทพมหานคร หรือจากท่าเรือในภาคตะวันออก สู่ด่านชายแดนช่องเม็กอีกด้วย