เฮ! ‘กรมรางฯ’ เผย รฟท. เร่งปรับปรุงกายภาพรถไฟสายสีแดง ‘สถานีดอนเมือง’ ลุยสร้างทางลาด เอาใจผู้โดยสารลากกระเป๋าเดินทาง คาดแล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 65

กรมรางฯเผยผลประชุมคณะ กก. กำกับระบบรางฯ อัปเดต รฟท. เร่งปรับปรุงกายภาพ 2 สถานีสายสีแดง ลุยสร้างทางลาดสถานีดอนเมืองอำนวยความสะดวกผู้โดยสารลากกระเป๋าเดินทาง คาดแล้วเสร็จ .. 65 เล็งเปลี่ยนชื่อเรียกเส้นทางสัญลักษณ์แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ด้าน กทม. ชงเปลี่ยนชื่อ 8 สถานีสายสีเทาสั่งจัดรับฟังความเห็นปชช.ในพื้นที่

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 .. 2565 ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 1/2564-1/2565 โดยได้พิจารณาประเด็นการปรับปรุงสภาพกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 2 สถานี คือ สถานีดอนเมือง และสถานีหลักหก

ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง และจะดำเนินการปรับปรุง โดยในส่วนสถานีดอนเมือง จะดำเนินการก่อสร้างทางลาด เพื่อให้สามารถลากกระเป๋าเดินทางได้ ซึ่งคาดว่า จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน .. 2565

ขณะที่ การปรับปรุงพื้นผิวต่างสัมผัสภายในสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ โดยบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงแล้ว 2 สถานี ได้แก่ สถานีมักกะสัน และสถานีหัวหมาก และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จครบทั้ง 8 สถานี ภายใน .. 2565

นายพิเชฐ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาการเปลี่ยนชื่อเรียกเส้นทาง และสัญลักษณ์ (Logo) ของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ของบริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด โดยที่ประชุมฯ มีมอบหมายให้บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัดหารือเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อ รฟท. หน่วยงานเจ้าของสัมปทาน

ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาสัมปทานฯ และคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งหารือค่าใช้จ่ายและผลกระทบในการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกเส้นทาง และสัญลักษณ์ร่วมกับหน่วยงานผู้ให้บริการขนส่งทางรางรายอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวก่อนนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป

นายพิเชฐ กล่าวต่ออีกว่า ขณะเดียวกัน ยังได้พิจารณากำหนดชื่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีเทา (ช่วงวัชรพลทองหล่อ) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดชื่อสถานีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทา (ช่วงวัชรพลทองหล่อ) ตามที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) เสนอขอเปลี่ยนแปลง จำนวน 8 สถานี ดังนี้

  1. GY02 สถานีอยู่เย็น
  2. GY03 สถานีประดิษฐ์มนูธรรม 27
  3. GY04 สถานีประดิษฐ์มนูธรรม 25
  4. GY06 สถานีประดิษฐ์มนูธรรม 15
  5. GY08 สถานีลาดพร้าว 71
  6. GY10 สถานีศูนย์แพทพัฒนา
  7. GY11 สถานีวัดพระราม 9
  8. GY12 สถานีเพชรบุรี 47

นอกจากนี้ มอบหมายให้ กทม. จัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับชื่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีเทา พร้อมทั้งตรวจสอบชื่อภาษาอังกฤษ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งถัดไป